دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 122 از 131 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شبکه فروش سهامداران تولید خارجی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شبکه فروش سهامداران تولید خارجی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance Effects of Divesting Foreign Production Affiliates: A Network Perspective ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات فروش سهامداران تولید خارجی: چشم انداز شبکه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  برنامه ریزی طولانی مدت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش پیش روی New Normal چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش پیش روی New Normal چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Opportunities and Challenges Ahead of China’s “New Normal” ترجمه عنوان مقاله  فرصت ها و چالش های پیش روی ” New Normal ” چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  برنامه ریزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بین المللی کردن شرکت خدماتی اقتصاد نوظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بین المللی کردن شرکت خدماتی اقتصاد نوظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Internationalization of Service Firms from Emerging Economies: An Internalization Perspective ترجمه عنوان مقاله  بین المللی کردن شرکت های خدماتی از اقتصادهای نوظهور: چشم انداز داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت  و اقتصاد مجله  برنامه ریزی طولانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخوانی نقش مرکز در شرکت چند ملیتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخوانی نقش مرکز در شرکت چند ملیتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Rethinking the role of the centre in the multidivisional firm: A retrospective ترجمه عنوان مقاله  بازخوانی نقش مرکز در شرکت چند ملیتی: گذشته نگر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت مجله  برنامه ریزی طولانی مدت – Long […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری خاص مکانیزم حکمرانی رفتار بر عملکرد پروژه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری خاص مکانیزم حکمرانی رفتار بر عملکرد پروژه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of specific investments, governance mechanisms and behaviors on the performance of cooperative  innovation projects ترجمه عنوان مقاله  تأثیر سرمایه گذاری های خاص، مکانیزم های حکمرانی و رفتارها بر عملکرد پروژه های نوآوری تعاونی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب بانکداری باز – ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله The Open Banking Revolution ترجمه عنوان مقاله انقلاب بانکداری باز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری مجله بانکداری دیجیتال – Digital Banking […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity ترجمه عنوان مقاله  تصویر خرده فروشی یکپارچه و چارچوب ارزش نام تجاری: بازنگری، گسترش و تجدید ساختار بازاریابی ارزش برند خرده فروشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Concentration risk and internal rate of return: Evidence from the infrastructure equity market ترجمه عنوان مقاله  ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی: شواهد از بازار سهام زیرساخت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های تجاری، فرصت ها و محدودیت های مربوط به فقرا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های تجاری، فرصت ها و محدودیت های مربوط به فقرا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business efforts, opportunities, and limits addressing the poor: A Brazilian case study ترجمه عنوان مقاله  تلاش های تجاری، فرصت ها و محدودیت های مربوط به فقرا: مطالعه موردی برزیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  افق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل تکنولوژی CRM به عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل تکنولوژی CRM به عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۰

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی CRM چگونه به عملکرد سازمانی تبدیل می […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از مالکیت معنوی شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از مالکیت معنوی شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Protecting corporate intellectual property: Legal and technical approaches ترجمه عنوان مقاله  حفاظت از مالکیت معنوی شرکت: رویکردهای حقوقی و فنی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله  افق های تجارت – Business Horizons دانشگاه  موسسه تحقیقات امنیت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران در مورد اقتصاد چه چیزی را باید به اشتراک بگذارند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران در مورد اقتصاد چه چیزی را باید به اشتراک بگذارند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What managers should know about the sharing economy ترجمه عنوان مقاله  مدیران در مورد اقتصاد چه چیزی را باید به اشتراک بگذارند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله  افق های تجارت – Business Horizons دانشگاه  کالج […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool ترجمه عنوان مقاله  به دنبال سرمایه گذاری برای فروش: کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد مالی، مدیریت […]

مقالات انگلیسی رایگان اقتصاد – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته اقتصاد (به انگلیسی Economics) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های اقتصاد با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره اقتصاد از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده اقتصاد (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه اقتصاد به ترتیب سال انتشار: