دانلود رایگان مقالات مروری تربیت بدنی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر مواد مغذی و مکمل های غذایی بر عملکرد شناختی در ورزش ها – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر مواد مغذی و مکمل های غذایی بر عملکرد شناختی در ورزش ها – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مواد مغذی و مکمل های غذایی می توانند به طور بالقوه عملکرد شناختی را در ورزش ها نیز بهبود بخشند؟ عنوان انگلیسی مقاله Can Nutrients and Dietary Supplements Potentially Improve Cognitive Performance Also in Esports? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی: مروری عنوان انگلیسی مقاله Micronutrients and athletic performance: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش: وضعیت ضد التهابی در اندامهای محیطی و مرکزی عنوان انگلیسی مقاله Exercise-induced immune system response: Anti-inflammatory status on peripheral and central organs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا اگزرگیم می تواند در بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان مسن نقش داشته باشد؟ بررسی سیستماتیک و متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Can Exergames contribute to improving walking capacity in older adults? A Systematic Review and Meta-Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محافظتی بر عملکرد شناختی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محافظتی بر عملکرد شناختی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا ورزش دارای اثر محافظتی بر عملکرد شناختی تحت هیپوکسی است؟ یک مرور سیستماتیک همراه با متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Does exercise have a protective effect on cognitive function under hypoxia? A systematic review with meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت بدنی از اضطراب حادثه محافظت می کند: متاآنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر عنوان انگلیسی مقاله Physical activity protects from incident anxiety: A meta‐analysis of prospective cohort studies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل استرس زا وابسته به ورزش بر میزان ایمنی و بیماری در ورزشکاران تیم ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش عنوان انگلیسی مقاله eSport: Construct specifications and implications for sport management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خلاقیت در ورزش – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خلاقیت در ورزش – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۰۲۵ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۵۱ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات کیفی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات کیفی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Unclipping our wings: Ways forward in qualitative research in sport management ترجمه عنوان مقاله  نچیدن بال های ما: راه های رو به جلو در تحقیقات کیفی مدیریت ورزشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت گفتمان سیاست شواهد در ورزش برای توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت گفتمان سیاست شواهد در ورزش برای توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Power and discourse in the politics of evidence in sport for development ترجمه عنوان مقاله  قدرت و گفتمان در سیاست شواهد در ورزش برای توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش برای توسعه تحقیقات فراگیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش برای توسعه تحقیقات فراگیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sport-for-development: Inclusive, reflexive, and meaningful research in low- and middle-income settings ترجمه عنوان مقاله  ورزش برای توسعه: تحقیقات فراگیر، بازخوانی و معنی دار در تنظیمات کم و متوسط درآمد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتونوگرافی خودکار روش انتقادی مدیریت ورزش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتونوگرافی خودکار روش انتقادی مدیریت ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoethnography as a critical approach in sport management: Current applications and directions for future  research ترجمه عنوان مقاله  اتونوگرافی خودکار به عنوان یک روش انتقادی در مدیریت ورزش: برنامه های کاربردی فعلی و جهت تحقیقات آینده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) سال […]

دانلود رایگان مقالات مروری تربیت بدنی (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI