دانلود رایگان مقالات ژورنالی تربیت بدنی - صفحه 6 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نبرد ورزش اکشن دیدگاه صنعتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نبرد ورزش اکشن دیدگاه صنعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The ‘‘authenticitude’’ battle in action sports: A case-based industry perspective ترجمه عنوان مقاله  صحت و سقم نبرد در ورزش های اکشن: یک دیدگاه صنعتی مبتنی بر مورد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت گفتمان سیاست شواهد در ورزش برای توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت گفتمان سیاست شواهد در ورزش برای توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Power and discourse in the politics of evidence in sport for development ترجمه عنوان مقاله  قدرت و گفتمان در سیاست شواهد در ورزش برای توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Young people’s perspectives of parent volunteerism in community youth sport ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه های جوانان از داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا توانمند سازی رویداد برای اطمینان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا توانمند سازی رویداد برای اطمینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Leveraging events to ensure enduring benefits: The legacy strategy of the 2015 AFC Asian Cup ترجمه عنوان مقاله  توانمند سازی رویدادها برای اطمینان از مزایای پایدار: استراتژی باقی مانده جام آسیایی کنفدراسیون فوتبال آسیا ۲۰۱۵ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ورزش شنا و غرق شدن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ورزش شنا و غرق شدن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An unacceptable status quo: A sport development case study of swimming and drownings ترجمه عنوان مقاله  وضعیت کنونی غیر قابل قبول: مطالعه موردی ورزش شنا و غرق شدن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند خودکفائی ورزش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند خودکفائی ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Self-categorization process in sport: An examination of the ‘‘Linsanity’’ phenomenon in Taiwan ترجمه عنوان مقاله  فرایند خودکفائی در ورزش: بررسی پدیده  Linsanity در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیکنان خارجی و تعادل رقابتی مسابقات قهرمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیکنان خارجی و تعادل رقابتی مسابقات قهرمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign players and competitive balance in Greek basketball and handball championships ترجمه عنوان مقاله  بازیکنان خارجی و تعادل رقابتی در مسابقات قهرمانی بسکتبال و هندبال یونان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scoring on and off the field?: The impact of Australia’s inclusion in the Asian Football Confederation ترجمه عنوان مقاله  امتیاز آوری چه داخل و چه خارج از زمین بازی؟تاثیر ورود استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش برای توسعه تحقیقات فراگیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش برای توسعه تحقیقات فراگیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sport-for-development: Inclusive, reflexive, and meaningful research in low- and middle-income settings ترجمه عنوان مقاله  ورزش برای توسعه: تحقیقات فراگیر، بازخوانی و معنی دار در تنظیمات کم و متوسط درآمد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتونوگرافی خودکار روش انتقادی مدیریت ورزش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتونوگرافی خودکار روش انتقادی مدیریت ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoethnography as a critical approach in sport management: Current applications and directions for future  research ترجمه عنوان مقاله  اتونوگرافی خودکار به عنوان یک روش انتقادی در مدیریت ورزش: برنامه های کاربردی فعلی و جهت تحقیقات آینده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد روایی امکانات مدیریت ورزش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد روایی امکانات مدیریت ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A narrative approach: The possibilities for sport management ترجمه عنوان مقاله  رویکرد روایی: امکانات برای مدیریت ورزش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور مدیریت ورزش – Sport […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق فعالیت شخص اول مدیریت ورزشی جامعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق فعالیت شخص اول مدیریت ورزشی جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Insiders, outsiders, and agents of change: First person action inquiry in community sport management ترجمه عنوان مقاله  خودی، بیگانه، و عاملان تغییر: تحقیق فعالیت شخص اول در مدیریت ورزشی جامعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات مروری (Review Article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد از دست دادن تماشاگر روابط رقیب بازار بی طرف

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد از دست دادن تماشاگر روابط رقیب بازار بی طرف

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From schadenfreude to mitfreude? Estimating viewership loss and rivalrous relationships in otherwise neutral  markets ترجمه عنوان مقاله  از دگر غم شادی به mitfreude؟ برآورد از دست دادن تماشاگر و روابط رقیب در بازار های بی طرف دیگر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی تربیت بدنی به زبان انگلیسی از مجلات ISI