دانلود رایگان مقالات ژورنالی تربیت بدنی - صفحه 4 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اولیه رهبر در ورزش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اولیه رهبر در ورزش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های اولیه رهبر در ورزش: نظریه های رهبری ضمنی زنان و مردانی که وارد حرفه مدیریت ورزشی میشوند عنوان انگلیسی مقاله Leader prototypicality in sport: The implicit leadership theories of women and men entering sport management careers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات اصلی ویژگی های حرکت عملکرد پرش اسپک والیبال در زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات اصلی ویژگی های حرکت عملکرد پرش اسپک والیبال در زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات اصلی ویژگی های حرکت عملکرد پرش اسپک والیبال در زنان عنوان انگلیسی مقاله Original research Movement characteristics of volleyball spike jump performance in females انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمردرد و عوامل مرتبط با آن در بین معلمان مدارس ابتدایی در شهر مکله، شمال اتیوپی: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Low Back Pain and Associated Factors among Primary School Teachers in Mekele City, North Ethiopia: A Cross-Sectional Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت بدنی از اضطراب حادثه محافظت می کند: متاآنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر عنوان انگلیسی مقاله Physical activity protects from incident anxiety: A meta‐analysis of prospective cohort studies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل استرس زا وابسته به ورزش بر میزان ایمنی و بیماری در ورزشکاران تیم ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید بر متابولیسم لیپید -۲۰۱۸ Wageningen Academic

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید بر متابولیسم لیپید -۲۰۱۸ Wageningen Academic

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی تاثیر رژیم غذایی با چربی بالا و تمرینات شدید با شدت بر متابولیسم لیپید در کبد و بافت چربی احشایی موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار: تاثير قدرت اندام تحتانی و تمرين قبلی تعادل عنوان انگلیسی مقاله Motor learning of a dynamic balance task: Influence of lower limb power and prior balance practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآموزی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآموزی مدیریت ورزشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport management internships: Recommendations for improving upon experiential learning ترجمه عنوان مقاله کارآموزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات آموزش فوتبال در معیار تناسب اندام فیزیکی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات آموزش فوتبال در معیار تناسب اندام فیزیکی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR – DOAJ نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی محیط ورزش جوانان – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی محیط ورزش جوانان – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمندسازی محیط ورزش جوانان: مفاهیمی برای فعالیت فیزیکی آرام و شدید و چاقی عنوان انگلیسی مقاله Empowering youth sport environments: Implications for daily moderate-to-vigorous physical activity and adiposity انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت: آزمایش مدل ورزشی جوانان ورزش کار پرورش یافته عنوان انگلیسی مقاله Peer motivational climate and character development: Testing a practitioner-developed youth sport model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هم تیمی و تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هم تیمی و تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی ارتباط رفتارهای هم تیمی به تحت تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها: رویکردی از یادداشت روزانه فعالیت ورزشی جوانان عنوان انگلیسی مقاله How teammate behaviors relate to athlete affect, cognition, and behaviors: A daily diary approach within youth sport انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله eSport: ساخت مشخصات و مفاهیم برای مدیریت ورزش عنوان انگلیسی مقاله eSport: Construct specifications and implications for sport management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی تربیت بدنی به زبان انگلیسی از مجلات ISI