مقالات Q1 تربیت بدنی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مزمن و شدید تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مزمن و شدید تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مزمن و شدید تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی: یک مرور اصولی با فرا تحلیل عنوان انگلیسی مقاله Acute and Chronic Effects of Interval Training on the Immune System: A Systematic Review with Meta-Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریزمغذی ها و عملکرد ورزشی: مروری عنوان انگلیسی مقاله Micronutrients and athletic performance: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه فعالیت بدنی مبتنی بر گروه در برابر افسردگی محافظت می کند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه فعالیت بدنی مبتنی بر گروه در برابر افسردگی محافظت می کند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باهم خوب بودن: چگونه فعالیت بدنی مبتنی بر گروه در برابر افسردگی محافظت می کند عنوان انگلیسی مقاله Better together: How group-based physical activity protects against depression انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی: مطالعه موردی در یک باشگاه سلامت در عربستان سعودی عنوان انگلیسی مقاله Assessment of COVID-19 precautionary measures in sports facilities: A case study on a health club in Saudi Arabia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اضافه وزن و چاقی پشت شاخص توده بدنی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اضافه وزن و چاقی پشت شاخص توده بدنی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اضافه وزن و چاقی پشت شاخص توده بدنی: یک تحلیل از ترکیب بدن در مردم با سندروم زانوی دوندگان و بدون این اختلال عنوان انگلیسی مقاله Exploring overweight and obesity beyond body mass index: A body composition analysis in people with and without patellofemoral pain انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک مدل کسب و کار از طریق SEM به منظور پیش بینی وفاداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک مدل کسب و کار از طریق SEM به منظور پیش بینی وفاداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک مدل کسب و کار از طریق SEM به منظور پیش بینی وفاداری و توصیه های کاربران درباره خدمات عمومی ورزشی عنوان انگلیسی مقاله Creation of a brand model through SEM to predict users’ loyalty and recommendations regarding a public sports service انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از ورزش: وضعیت ضد التهابی در اندامهای محیطی و مرکزی عنوان انگلیسی مقاله Exercise-induced immune system response: Anti-inflammatory status on peripheral and central organs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل: مطالعه خودزیستنامه ای سفرهای ورزشکاران عنوان انگلیسی مقاله The role of ultrarunning in drug and alcohol addiction recovery: An autobiographic study of athlete journeys انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب داوطلب در یک رویداد ورزشی مهم: یک رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله Volunteer selection at a major sport event: A strategic Human Resource Management approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا اگزرگیم می تواند در بهبود ظرفیت راه رفتن در بزرگسالان مسن نقش داشته باشد؟ بررسی سیستماتیک و متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Can Exergames contribute to improving walking capacity in older adults? A Systematic Review and Meta-Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب دیدگی دست و مچ دست مرتبط با ورزش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب دیدگی دست و مچ دست مرتبط با ورزش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشخصات و هزینه های آسیب دیدگی دست و مچ دست مرتبط با ورزش و تمرین ورزشی بنابر ارائه بخش اورژانس عنوان انگلیسی مقاله Profile and cost of sport and exercise-related hand and wrist injuries with Emergency Department presentation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های اکولوژیکی ورزش و مشارکت ورزشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های اکولوژیکی ورزش و مشارکت ورزشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی های اکولوژیکی ورزش و مشارکت ورزشی در بین نوجوانان تایلندی: یک بررسی سلسله مراتبی از یک بررسی مقطعی از جمعیت عنوان انگلیسی مقاله Ecological correlates of sport and exercise participation among Thai adolescents: A hierarchical examination of a cross-sectional population survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای، تحمل به فشار روانی را در ۲ فرد آموزش ندیده بهبود می بخشد عنوان انگلیسی مقاله A 4-week endurance training program improves tolerance to mental exertion in 2 untrained individuals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]