دانلود رایگان مقالات کنفرانسی جوشکاری - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی فولادهای با استحکام بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی فولادهای با استحکام بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص فرسودگی فولادهای با استحکام بالا بریده و جوش داده شده – جنبه های کیفیت در طراحی و تولید عنوان انگلیسی مقاله Fatigue properties of cut and welded high strength steels – Quality aspects in design and production انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دما و میزان کشش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دما و میزان کشش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر دما و میزان کشش بر خصوصیات ماده Al319-T7 عنوان انگلیسی مقاله Effect of Temperature and Strain Rate on Material Characteristics of Al319-T7 انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا با توجه به اثرات سوراخ کردن عنوان انگلیسی مقاله High cycle fatigue strength assessment methodology considering punching effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پیشرفته تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی فولادی جوش داده شده شکاف وسیله نقلیه سنگین: آماده سازی مدل تجزیه و تحلیل عنصر محدود، توضیحات مدل جوش ، محاسبه و همبستگی تنش فرسودگی با ۱۰ سال تجربه عملیاتی عنوان انگلیسی مقاله Enhanced fatigue structural stress analysis of a […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر پروفایل تنش باقی مانده و ریزساختار سطحی بر طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH عنوان انگلیسی مقاله Influence of residual stress profile and surface microstructure on fatigue life of a 15-5PH انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی Al319-T7 – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی Al319-T7 – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی طول عمر فرسودگی Al319-T7 در معرض شرایط بارگذاری حرارتی-مکانیکی عنوان انگلیسی مقاله Fatigue Life Prediction of Al319-T7 Subjected to Thermo-Mechanical Loading Conditions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات فرسودگی در نمونه های آزمون- الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات فرسودگی در نمونه های آزمون- الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فولادهای P92 و ۱۵CH2NMFA – یک مقایسه از خصوصیات فرسودگی به دست آمده در نمونه های آزمون استاندارد و مینیاتوری عنوان انگلیسی مقاله P92 and 15CH2NMFA Steels – A Comparison of Fatigue Characteristics obtained on standard and miniature test specimens انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی جوش آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی جوش آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرسودگی جوش آلومینیوم: از خصوصیات تا قوانین طراحی عنوان انگلیسی مقاله Aluminium weld fatigue: From characterisation to design rules انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی طول عمر اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی طول عمر اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از یک رویکرد صفحه بحرانی برای ارزیابی طول عمر اتصالات جوش داده شده عنوان انگلیسی مقاله On the application of a critical plane approach to the life assessment of welded joints انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده در پل فولادی راه آهن با استفاده از رویکرد صفحه بحرانی عنوان انگلیسی مقاله Multiaxial Fatigue Damage Assessment of Welded Connections in Railway Steel Bridge using Critical Plane Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر خوردگی میله های فولادی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر خوردگی میله های فولادی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنش مکانیکی (یکنواخت و حلقوی) بر مقاومت در برابر خوردگی میله های فولادی اندود شده با کروم عنوان انگلیسی مقاله Effect of mechanical (monotonic and cyclic) stress on the corrosion resistance of chromium-plated steel rods انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فرسودگی اتصالات جوش داده شده در API 579-1 / ASME FFS-1 2016 – روش های موجود و پیشرفت های جدید عنوان انگلیسی مقاله Fatigue assessment of welded joints in API 579-1/ASME FFS-1 2016 – existing methods and new developments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر توپوگرافی ماشینی بر روی رفتار فرسودگی چرخه بالا (HCF) آلیاژ Al7050 عنوان انگلیسی مقاله THE INFLUENCE OF MACHINED TOPOGRAPHY ON THE HCF BEHAVIOUR OF THE Al7050 ALLOY انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی جوشکاری به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر