دانلود رایگان مقالات بیس حسابرسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت صاحب کار بر تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the severity of a client’s negative environmental, social and governance reputation affect audit effort and audit quality? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Workforce environment and audit fees: International evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده عنوان انگلیسی مقاله Gated Mixture Variational Autoencoders for Value Added Tax audit case selection انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاخیر در گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی به دنبال ادغام شرکت حسابرسی: شواهدی از هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Audit Report Lag, Audit Fees, and Audit Quality Following an Audit Firm Merger: Evidence from Hong Kong انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی های مشارکت کارکرد حسابرسی داخلی در حسابرسی های پایداری عنوان انگلیسی مقاله Correlates of internal audit function involvement in sustainability audits انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری قیمت گذاری عرضه اولیه عمومی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری قیمت گذاری عرضه اولیه عمومی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه یک کمیته حسابرسی قبل از عرضه اولیه عمومی (IPO) بهره وری قیمت گذاری عرضه اولیه عمومی (IPO) را در اقتصاد با عدم اطمینان ارزش کم و عدم تقارن اطلاعات بهبود می بخشد عنوان انگلیسی مقاله How a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency in an economy with […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و مدیران زن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و مدیران زن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمیته های حسابرسی، مدیران زن و انواع کارشناسان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر عنوان انگلیسی مقاله Audit committees, female directors and the types of female and male financial experts: Further evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی نادرست حق الزحمه مربوط به حسابرس به عنوان معیار کیفیت کنترل داخلی عنوان انگلیسی مقاله Misclassification of audit-related fees as a measure of internal control quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابرسی گروهی: آیا کیفیت و هزینه حسابرسی با تصمیم حسابرس مدیریت مبنی بر پذیرش مسئولیت مرتبط است؟ عنوان انگلیسی مقاله Group audits: Are audit quality and price associated with the Lead auditor’s decision to accept responsibility? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: فرایند حسابرسی و چشم انداز خروجی حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله How audit effort affects audit quality: An audit process and audit output perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگیهای حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی در خلال عملیات و پذیرش عنوان انگلیسی مقاله The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استمرار متخصص صنعتی و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استمرار متخصص صنعتی و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر استمرار متخصص صنعتی بر مدیریت درآمد عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the effect of industry specialist duration on earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عواملی که بر استفاده درک شده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط کمیته مدیریت اجرایی و حسابرسی تأثیر می گذارد عنوان انگلیسی مقاله Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس حسابرسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI