دانلود رایگان مقالات بیس حسابرسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران سهام کمیته حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران سهام کمیته حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه نوع جبران سهام کمیته حسابرسی بر هزینه حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله How does the type of equity compensation of audit committee affect audit fees? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راحتی حسابرسان با برآوردهای نامطمئن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راحتی حسابرسان با برآوردهای نامطمئن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راحتی حسابرسان با برآوردهای نامطمئن: شواهد بیشتر همیشه بهتر نیست عنوان انگلیسی مقاله Auditors’ comfort with uncertain estimates: More evidence is not always better انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطوط روشن در مقابل خطوط مبهم: چه زمانی موضوعات حسابرسی مهم بر درک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Bright lines vs. blurred lines: When do critical audit matters influence investors’ perceptions of management’s reporting credibility? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد: آیا جنسیت کارشناس امور مالی مهم است؟ عنوان انگلیسی مقاله Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی گزارش حسابرسی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی گزارش حسابرسی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی گزارش حسابرسی: کاربرد مدل غیر خطی برنولی عنوان انگلیسی مقاله Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of Auditors to the Audit Risk Standards: Unique Evidence from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر: قابلیت حسابرسی خودکار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability ترجمه عنوان مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رابطه حسابرسی داخلی و عملکرد امنیت اطلاعات بر پیامدهای امنیت اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رابطه حسابرسی داخلی و عملکرد امنیت اطلاعات بر پیامدهای امنیت اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR نوع مقاله ISI شاخص Quartile (چارک) Q1 ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۰۷۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر مقاله بیس مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness ترجمه عنوان مقاله نزدیکی جغرافیایی حسابرس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرسان در شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرسان در شرکت های خصوصی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Auditor choice in private firms: a stakeholders perspective ترجمه عنوان مقاله انتخاب حسابرسان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین کاهش هزینه حسابرسی در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین کاهش هزینه حسابرسی در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین کاهش هزینه حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی: یک فراتحلیل – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی: یک فراتحلیل – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی: یک فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله Determinants of audit report lag: A meta‐analysis انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس حسابرسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI