دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: اهمیت کمبود منابع و ایزومورفیسم اجباری عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in the Middle East and North Africa region: significance of resource slack and coercive isomorphism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت و هزینه حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابرسی گروهی: آیا کیفیت و هزینه حسابرسی با تصمیم حسابرس مدیریت مبنی بر پذیرش مسئولیت مرتبط است؟ عنوان انگلیسی مقاله Group audits: Are audit quality and price associated with the Lead auditor’s decision to accept responsibility? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیرانی با تجربه خارجی و فرار مالیاتی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Directors with foreign experience and corporate tax avoidance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط مسئولیت اجتماعی شرکت؛ شواهدی از بازار نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility drive better performance by adopting IFRS? Evidence from emerging market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل اصولی سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیر تحقیقات احتمالی از حسابداری مدیریت تا حالت کنترل عنوان انگلیسی مقاله A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر همگرایی استانداردهای حسابداری بر ادغام و اکتساب برون مرزی شرکتهای چینی عنوان انگلیسی مقاله The impact of accounting standards convergence on Chinese firms’ overseas mergers and acquisitions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان در مراقبت چرخه های جراحی اورولوژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان در مراقبت چرخه های جراحی اورولوژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان در مراقبت چرخه های جراحی اورولوژی عنوان انگلیسی مقاله Time-Driven Activity-Based Costing in Urologic Surgery Cycles of Care انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی نظری طراحی و اجرای تحقیقات در سیستم های اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبانی نظری طراحی و اجرای تحقیقات در سیستم های اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبانی نظری طراحی و اجرای تحقیقات در سیستم های اطلاعات حسابداری عنوان انگلیسی مقاله A conceptual foundation of design and implementation research in accounting information systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر دارایی، ارزش املاک و شواهدی از اصلاحات مالیاتی ایتالیا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر دارایی، ارزش املاک و شواهدی از اصلاحات مالیاتی ایتالیا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات بر دارایی و ارزش املاک: شواهدی از اصلاحات مالیاتی ایتالیا در سال ۲۰۱۲ عنوان انگلیسی مقاله Property tax and property values: Evidence from the 2012 Italian tax reform انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های حسابداری مدیریت برای منطقی کردن هزینه خدمات – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های حسابداری مدیریت برای منطقی کردن هزینه خدمات – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری های حسابداری مدیریت برای منطقی کردن هزینه خدمات: ارزیابی مجدد حسابداری نقدی و تعهدی عنوان انگلیسی مقاله Management accounting innovations for rationalizing the cost of services: The reassessment of cash and accrual accounting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیالیت باز کردن بسته مفاهیم حسابداری مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیالیت باز کردن بسته مفاهیم حسابداری مدیریت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیالیت باز کردن بسته مفاهیم حسابداری مدیریت: تجزیه و تحلیل سایت اجتماعی مردم شناختی درباره مدیریت ریسک سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Unpacking the Fluidity of Management Accounting Concepts: An Ethnographic Social Site Analysis of Enterprise Risk Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای اخلاقی در راس سازمان و اعتقادات مذهبی مدیر عاملان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای اخلاقی در راس سازمان و اعتقادات مذهبی مدیر عاملان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای اخلاقی در راس سازمان: اعتقادات مذهبی مدیر عاملان و مدیریت سود عنوان انگلیسی مقاله Tone at the top: CEOs’ religious beliefs and earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر