دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 28 از 36 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات حسابداری: خود بازسازی و ارتباطات در تنظیمات پژوهشی اولیه عنوان انگلیسی مقاله Researching accounting: Self-reconstruction and communication in early research settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوره اجرایی و خوانایی گزارش های مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوره اجرایی و خوانایی گزارش های مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دوره اجرایی و خوانایی گزارش های مالی عنوان انگلیسی مقاله Executive age and the readability of financial reports انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تأثیر استاندارد جدید حسابداری اجاره بر ارتباط حسابداری دارایی اجاره – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تأثیر استاندارد جدید حسابداری اجاره بر ارتباط حسابداری دارایی اجاره – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استاندارد جدید حسابداری اجاره چگونه بر ارتباط حسابداری دارایی اجاره تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله How will the new lease accounting standard affect the relevance of lease asset accounting? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات فروش محلی، اشتغال و رقابت مالیاتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات فروش محلی، اشتغال و رقابت مالیاتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات فروش محلی، اشتغال و رقابت مالیاتی عنوان انگلیسی مقاله Local sales taxes, employment, and tax competition انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات بازار محصول در مورد پذیرش IFRS – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات بازار محصول در مورد پذیرش IFRS – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات بازار محصول در مورد پذیرش IFRS عنوان انگلیسی مقاله Product market effects of IFRS adoption انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات مالیاتی و اقتصاد سیاستی پایه مالیاتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات مالیاتی و اقتصاد سیاستی پایه مالیاتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات مالیاتی و اقتصاد سیاستی پایه مالیاتی عنوان انگلیسی مقاله Tax reform and the political economy of the tax base انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار بدهی و استفاده تعاملی از سیستم های کنترل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار بدهی و استفاده تعاملی از سیستم های کنترل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشار بدهی و استفاده تعاملی از سیستم های کنترل: تاثیرات بر هزینه بدهی عنوان انگلیسی مقاله Debt pressure and interactive use of control systems: Effects on cost of debt انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Financial disclosure practices among Malaysian local authorities: a case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار اجتماعی و کنترل مدیریت محیط زیست و سوابق مالی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار اجتماعی و کنترل مدیریت محیط زیست و سوابق مالی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختار اجتماعی و کنترل مدیریت محیط زیست و سوابق مالی و پولی: پشت درهای هتل عنوان انگلیسی مقاله Structuring social and environmental management control and accountability: behind the hotel doors انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس: شواهدی از ۱۰۰۰ شرکت غنی عنوان انگلیسی مقاله Company Reputation and Auditor Choice: Evidence from Fortune 1000 Companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سازماندهی دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سازماندهی دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سازماندهی مجدد دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار تاثیر می گذارد؟ شواهد از ادغام و اکتساب بازار چینی عنوان انگلیسی مقاله Can material asset reorganizations affect acquirers’ debt financing costs? – Evidence from the Chinese Merger and Acquisition Market انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای و ارزیابی کل انرژی تولید شده توسط موتور با استفاده از بیوگاز عنوان انگلیسی مقاله A comparative thermoeconomic cost accounting analysis and evaluation of biogas engine-powered cogeneration انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی درآمد در میان بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی درآمد در میان بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هموار سازی درآمد در میان بانک های سیستماتیک و غیر سیستمیک اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Income smoothing among European systemic and non-systemic banks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI