دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 28 از 36 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سازماندهی دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سازماندهی دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سازماندهی مجدد دارایی های مادی بر هزینه های تامین مالی بدهی های خریدار تاثیر می گذارد؟ شواهد از ادغام و اکتساب بازار چینی عنوان انگلیسی مقاله Can material asset reorganizations affect acquirers’ debt financing costs? – Evidence from the Chinese Merger and Acquisition Market انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای و ارزیابی کل انرژی تولید شده توسط موتور با استفاده از بیوگاز عنوان انگلیسی مقاله A comparative thermoeconomic cost accounting analysis and evaluation of biogas engine-powered cogeneration انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی درآمد در میان بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی درآمد در میان بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هموار سازی درآمد در میان بانک های سیستماتیک و غیر سیستمیک اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Income smoothing among European systemic and non-systemic banks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه جریان مواد از نوار منیزیم ریخته گری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه جریان مواد از نوار منیزیم ریخته گری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز حسابداری هزینه جریان مواد از نوار منیزیم ریخته گری غلتک دوقلو عنوان انگلیسی مقاله Material flow cost accounting analysis of twin-roll casting magnesium strips انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و هزینه های بدهی های خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و هزینه های بدهی های خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و هزینه های بدهی های خصوصی عنوان انگلیسی مقاله Book-tax differences and costs of private debt انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اجتماعی، محیطی و افشاگری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اجتماعی، محیطی و افشاگری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر اجتماعی، محیطی و افشاگری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت: شواهدی از مصر عنوان انگلیسی مقاله The impact of social, environmental and corporate governance disclosures on firm value: Evidence from Egypt انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی حسابداری هزینه های سلامت آلودگی هوا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی حسابداری هزینه های سلامت آلودگی هوا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی حسابداری هزینه های سلامت آلودگی هوا در چین عنوان انگلیسی مقاله A review on health cost accounting of air pollution in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل ایده ها در تنظیم و مالی سازی حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل ایده ها در تنظیم و مالی سازی حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حامل ایده ها در تنظیم حسابداری و مالی سازی حسابداری: نقش جوامع معرفت شناختی عنوان انگلیسی مقاله Carriers of ideas in accounting standard-setting and financialization: The role of epistemic communities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای هزینه های محیطی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای هزینه های محیطی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری برای هزینه های محیطی به عنوان یک ابزار کنترل محیطی در شرکت عنوان انگلیسی مقاله Accounting for environmental costs as an instrument of environmental controlling in the company انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر انتخابات وابسته به شهرداری عنوان انگلیسی مقاله Differences in internal control weaknesses among varying municipal election policies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه عنوان انگلیسی مقاله The influence of business strategy on annual report readability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری های استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله The dynamism of pre-decision controls in the appraisal of strategic investments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وابستگی صریح سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار صنعت ایالات متحده آمریکا عنوان انگلیسی مقاله Distribution specific dependence and causality between industry-level U.S. credit and stock markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI