دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 29 از 36 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل ایده ها در تنظیم و مالی سازی حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل ایده ها در تنظیم و مالی سازی حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حامل ایده ها در تنظیم حسابداری و مالی سازی حسابداری: نقش جوامع معرفت شناختی عنوان انگلیسی مقاله Carriers of ideas in accounting standard-setting and financialization: The role of epistemic communities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای هزینه های محیطی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای هزینه های محیطی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری برای هزینه های محیطی به عنوان یک ابزار کنترل محیطی در شرکت عنوان انگلیسی مقاله Accounting for environmental costs as an instrument of environmental controlling in the company انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت هایی در ضعف های کنترل داخلی میان سیاست های متغیر انتخابات وابسته به شهرداری عنوان انگلیسی مقاله Differences in internal control weaknesses among varying municipal election policies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش سالیانه عنوان انگلیسی مقاله The influence of business strategy on annual report readability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دینامیک کنترل پیش تصمیم در ارزیابی سرمایه گذاری های استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله The dynamism of pre-decision controls in the appraisal of strategic investments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وابستگی صریح سهام و انگیزش بین بازار بورس و اعتبار صنعت ایالات متحده آمریکا عنوان انگلیسی مقاله Distribution specific dependence and causality between industry-level U.S. credit and stock markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت استانداردهای حسابداری مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت استانداردهای حسابداری مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیئت استانداردهای حسابداری مالی: مشخصات هفت رهبر عنوان انگلیسی مقاله The Financial Accounting Standards Board: Profiles of seven leaders انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه: شواهدی از میشیگان عنوان انگلیسی مقاله Accelerated tax depreciation and farm investment: evidence from Michigan انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت نهادی در روند اصلاحات حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت نهادی در روند اصلاحات حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت نهادی در روند اصلاحات حسابداری در دولت های محلی اسپانیا عنوان انگلیسی مقاله Institutional capacity in the accounting reform process in Spanish local governments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگرایی آمارهای مالی دولتی و حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگرایی آمارهای مالی دولتی و حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در جهت همگرایی آمارهای مالی دولتی و حسابداری در اروپا در سطوح مرکزی و محلی عنوان انگلیسی مقاله Towards convergence of government financial statistics and accounting in Europe at central and local levels انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه حسابرسی بخش دولتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه حسابرسی بخش دولتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاریخچه حسابرسی بخش دولتی در بریتانیا (انگلستان) و استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Public sector audit history in Britain and Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها عنوان انگلیسی مقاله Value relevance of banks’ cash flows from operations انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله A framework for social and environmental accounting research انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI