دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 31 از 36 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تخصص صنعتی حسابرس بر بهای وام بانکی عنوان انگلیسی مقاله Does Auditor Industry Expertise Affect Bank Loan Costs? انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه عوامل تعیین کننده افشای اطلاعات در اثرات محیطی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه عوامل تعیین کننده افشای اطلاعات در اثرات محیطی شرکت ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه عوامل تعیین کننده افشای اطلاعات در اثرات محیطی شرکت های برزیلی عنوان انگلیسی مقاله Relationship between determinant factors of disclosure of information on environmental impacts of Brazilian companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت: مدارکی از هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of disputed tax litigation risk on firm performance: evidence from India انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد مکانیزم های حسابرسی بهینه برای مالیات های محیطی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد مکانیزم های حسابرسی بهینه برای مالیات های محیطی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد مکانیزم های حسابرسی بهینه برای مالیات های محیطی عنوان انگلیسی مقاله On optimal audit mechanisms for environmental taxes انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورتهای مالی مبتنی بر تراکم ریسک بانکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورتهای مالی مبتنی بر تراکم ریسک بانکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صورتهای مالی مبتنی بر تراکم ریسک بانکی عنوان انگلیسی مقاله Financial statements based bank risk aggregation انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک رفتار فرار از پرداخت مالیات، مالیات دهندگان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک رفتار فرار از پرداخت مالیات، مالیات دهندگان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک رفتار فرار از پرداخت مالیات، مالیات دهندگان: مطالعه تجربی در مالزی عنوان انگلیسی مقاله Taxpayers’ perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسی در جامعه امروز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسی در جامعه امروز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش حسابرسی در جامعه امروز: دیدگاه پرتغال عنوان انگلیسی مقاله Audit role in today’s society: The Portuguese perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل کیفیت رابطه حسابرسان داخلی و حسابرسی ها – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل کیفیت رابطه حسابرسان داخلی و حسابرسی ها – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل افزایش کیفیت رابطه ها میان حسابرسان داخلی و حسابرسی ها: شواهدی از شرکت های ایتالیایی عنوان انگلیسی مقاله Factors that enhance the quality of the relationships between internal auditors and auditees: Evidence from Italian companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و اعتبار در پژوهش حسابداری مدیریت پوزیتیویسم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع و اعتبار در پژوهش حسابداری مدیریت پوزیتیویسم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع و اعتبار در پژوهش حسابداری مدیریت پوزیتیویسم – یک دیدگاه طولی در طول چهار دهه عنوان انگلیسی مقاله Diversity and validity in positivist management accounting research—A longitudinal perspective over four decades انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of energy audits in small business organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس در کشور مالزی عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance strength and stock market liquidity in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات به دلیل تغییرات قانون گذاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات به دلیل تغییرات قانون گذاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات به دلیل تغییرات قانون گذاری حسابداری: موردی به کاربرده شده در بخش متغیرهای حقیقی (غیر پولی) مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Effect of information quality due accounting regulatory changes: Applied case to Mexican real sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده : شواهد ارائه شده از صنعت بیمه انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Do Chief Executives’ Traits Affect the Financial Performance of Risk-trading Firms? Evidence from the UK Insurance Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI