دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 33 از 33 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the elusive nature of critical (accounting) research ترجمه عنوان مقاله در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی (حسابداری) فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی برای تحقیقات حسابداری انتقادی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی برای تحقیقات حسابداری انتقادی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond conventional boundaries: Corporate governance as inspiration for critical accounting research ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی به عنوان الهام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های انتقادی در مورد حسابداری انتقادی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های انتقادی در مورد حسابداری انتقادی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ترجمه عنوان مقاله مطالعه موردی نقد: دیدگاه های انتقادی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری انتقادی و نئولیبرالیسم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری انتقادی و نئولیبرالیسم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical accounting research and neoliberalism ترجمه عنوان مقاله تحقیقات حسابداری انتقادی و نئولیبرالیسم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پذیری حسابداری، تلاش و حاصل کار حسابرس – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پذیری حسابداری، تلاش و حاصل کار حسابرس – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting Comparability, Audit Effort, and Audit Outcomes ترجمه عنوان مقاله مقایسه پذیری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش منصفانه حسابداری و دقت پیش بینی تحلیل گر – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش منصفانه حسابداری و دقت پیش بینی تحلیل گر – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair value accounting and analyst forecast accuracy ترجمه عنوان مقاله ارزش منصفانه حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد در سایت های تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Leveraging sociability for trust building on social commerce sites انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش سواد مالی حسابداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش سواد مالی حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An exploratory study of financial literacy training for accounting and business majors ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه اکتشافی برای آموزش سواد مالی برای حسابداری و رشته های تجاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برقراری تماس متخصصان جلسات میزگرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برقراری تماس متخصصان جلسات میزگرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The benefits of providing contact with practitioners in round table forums: Undergraduate student perception  of the experience ترجمه عنوان مقاله  مزایای برقراری تماس با متخصصان در جلسات میزگرد: درک دانشجویان کارشناسی از تجربه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی شخصیت و تفاوت جنسیتی مدل روان سنجی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی شخصیت و تفاوت جنسیتی مدل روان سنجی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A predictive psychometric model to identify personality and gender differences of college majors ترجمه عنوان مقاله  یک مدل روان سنجی پیش بینی کننده برای شناسایی شخصیت و تفاوت جنسیتی در رشته های کالج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری در حس یکپارچگی مالکیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری در حس یکپارچگی مالکیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of accounting in making sense of post-acquisition integration ترجمه عنوان مقاله  نقش حسابداری در ایجاد حس یکپارچگی بعد از مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسخه بتا و اسطوره بی طرفی بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسخه بتا و اسطوره بی طرفی بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Betas and the myth of market neutrality ترجمه عنوان مقاله  نسخه های بتا و اسطوره بی طرفی بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI