دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 34 از 36 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قضاوت حرفه‌ای و احتیاط در استفاده از تکنیک های نمونه برداری – الزویر ۲۰۱۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قضاوت حرفه‌ای و احتیاط در استفاده از تکنیک های نمونه برداری – الزویر ۲۰۱۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قضاوت حرفه‌ای و احتیاط در استفاده از تکنیکهای نمونه برداری عنوان انگلیسی مقاله Professional Judgment and Reticence to Apply Sampling Techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ویژگی های کمیته حسابرسی و جریان نقدی رایگان – Virtusinter Press 2013

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ویژگی های کمیته حسابرسی و جریان نقدی رایگان – Virtusinter Press 2013

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تست ویژگی های کمیته حسابرسی و جریان نقدی رایگان عنوان انگلیسی مقاله A TEST OF AUDIT COMMITTEE CHARACTERISTICS AND FREE CASH FLOWS انتشار  مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Virtusinter Press نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرفه ای سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی: تاثیر اعضای خانواده عنوان انگلیسی مقاله Professionalization of management accounting in family frms: the impact of family members انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی: مطالعه ای از کانادا عنوان انگلیسی مقاله The perceived efficacy of public-private partnerships: A study from Canada انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر متقابل بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت درآمد: نقش کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The Interplay between Related Party Transactions and Earnings Management: The role of Audit Quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خدمات غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی — اثر قانون ساربنز-آکسلی عنوان انگلیسی مقاله Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضا برای کیفیت حسابرسی در شرکت های تازه تاسیس شده – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضا برای کیفیت حسابرسی در شرکت های تازه تاسیس شده – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاضا برای کیفیت حسابرسی در شرکت های تازه تاسیس شده در منطقه MENA: نقش حسابرسی داخلی مکانیسم های حاکمیتی شرکتی عنوان انگلیسی مقاله Demand for audit quality in newly privatized firms in MENA region: Role of internal corporate governance mechanisms audit انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل رابطه انعطاف پذیری و کاهش کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل رابطه انعطاف پذیری و کاهش کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل رابطه بین انعطاف پذیری و کاهش کیفیت حسابرسی در پارادایم نقش استرس عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the relation between resilience and reduced audit quality within the role stress paradigm انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری انتقادی در زمان نژادپرستی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری انتقادی در زمان نژادپرستی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات حسابداری انتقادی در زمان نژادپرستی عنوان انگلیسی مقاله Critical accounting research in hyper-racial times انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آن در کیفیت خدمات عنوان انگلیسی مقاله Low-cost trends in audit fees and their impact on service quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اجرای اینترنت اشیا در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اجرای اینترنت اشیا در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of Internet of things implementation on firm performance ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی دینامیکی با اطلاعات نامتقارن بین کارمندان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورشکستگی دینامیکی با اطلاعات نامتقارن بین کارمندان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders ترجمه عنوان مقاله روش ورشکستگی دینامیکی با اطلاعات نامتقارن بین کارمندان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش صورتهای مالی تلفیقی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش صورتهای مالی تلفیقی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا تغییر به IFRS 11 برای سرمایه گذاری های مشترک، بر اهمیت ارزش صورتهای مالی تلفیقی شرکت تأثیر گذاشت؟ شواهدی از فرانسه و ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Did the switch to IFRS 11 for joint ventures affect the value relevance of corporate consolidated financial statements? Evidence from France and […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI