دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 5 از 33 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس یونانی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس یونانی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس یونانی: تاثیرات بحران مالی عنوان انگلیسی مقاله Risk disclosure in listed Greek companies: the effects of the financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم های نرخ تبدیل ارز و بهره وری قیمت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم های نرخ تبدیل ارز و بهره وری قیمت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رژیم های نرخ تبدیل ارز و بهره وری قیمت: بررسی تجربی تاثیر بحران مالی عنوان انگلیسی مقاله Exchange Rate Regimes and Price Efficiency: Empirical Examination of the Impact of Financial Crisis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت در طول بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Impression management in corporate annual reports during the global financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداران مدیریت در حسابداری و گزارشگری پایداری – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداران مدیریت در حسابداری و گزارشگری پایداری – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر ادبیات ساختاریافته در مورد نقش حسابداران مدیریت در حسابداری و گزارشگری پایداری عنوان انگلیسی مقاله A Structured Literature Review about the Role of Management Accountants in Sustainability Accounting and Reporting انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد بهشت مالیاتی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، الزامات گزارش اتفاقات مشکوک و امکانات خط ویژه افشاگر: شواهدی از شرکت های مالی استرالیایی عنوان انگلیسی مقاله Tax haven Use, the pricing of audit and Non-audit Services, suspicious matters reporting obligations and whistle blower hotline Facilities: Evidence from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جاسازی فرآیند استخراج در حسابرسی صورت های مالی عنوان انگلیسی مقاله Embedding process mining into financial statement audits انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرا تحلیلی از تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر قابلیت قیاس گزارش مالی، نقدینگی بازار و هزینه سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Meta-analysis of the Impact of Adoption of IFRS on Financial Reporting Comparability, Market Liquidity, and Cost of Capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در زمینه بخش دولتی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک در زمینه بخش دولتی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک در زمینه بخش دولتی: موردی از مدیریت حمل و نقل سوئدی عنوان انگلیسی مقاله Strategic management accounting in the public sector context: the case of the Swedish Transport Administration انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم پوشانی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص رئیس و شیوه های حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم پوشانی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص رئیس و شیوه های حسابرسی داخلی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هم پوشانی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص رئیس و شیوه های حسابرسی داخلی: شواهدی از مالزی عنوان انگلیسی مقاله Audit committee chair overlap, chair expertise, and internal auditing practices: Evidence from Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بانکداری متمرکز یا غیر متمرکز؟ شواهدی از بانک های اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Centralised or decentralised banking supervision? Evidence from European banks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ارزش های چندگانه در توسعه شیوه های حسابداری مدیریت در سازمان های ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله The role of multiple values in developing management accounting practices in hybrid organisations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رقابت بازار محصول در حسابداری ، امور مالی و حاکمیت شرکتی: مروری بر ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Product market competition in accounting, finance, and corporate governance: A review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ویژگی ها ، انتخاب نمونه ها و تکنیک های طبقه بندی گروه برای بهبود پیش بینی مشکلات مالی عنوان انگلیسی مقاله Combining feature selection, instance selection, and ensemble classification techniques for improved financial distress prediction انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI