دانلود رایگان مقاله ISI حقوق عمومی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه و رابطه آنها با کارایی پروژه: شواهدی از اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Public work contract laws on project delivery systems and their nexus with project efficiency: evidence from Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین: بازیگران اصلی، ارزش های اصلی و تغییر روابط قدرت عنوان انگلیسی مقاله Mapping the development of China’s data protection law: Major actors, core values, and shifting power relations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در روستایی چین: شواهدی از سرمايه پرداخت های یارانه غلات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه: پتانسیل ها و محدودیت های شناسایی عنوان انگلیسی مقاله Violence against women in Primary Health Care: Potentialities and limitations to identification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت کشمکش های والدین پیش از طلاق والدین درباره سیر تکاملی علائم افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت کشمکش های والدین پیش از طلاق والدین درباره سیر تکاملی علائم افسردگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت کشمکش های والدین پیش از طلاق والدین درباره سیر تکاملی علائم افسردگی و اضطراب در کودکان در دوران بزرگسالی عنوان انگلیسی مقاله Pre-eminence of parental conflicts over parental divorce regarding the evolution of depressive and anxiety symptoms among children during adulthood انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش ارزش پول در تبرئه جرم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش ارزش پول در تبرئه جرم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش ارزش پول و قابلیت حل در تبرئه جرم عنوان انگلیسی مقاله The effects of devaluation and solvability on crime clearance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انکار و اعتراف. تجزیه و تحلیل زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت عنوان انگلیسی مقاله Denials and confessions. An analysis of the temporalization of neutralizations of corporate crime انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین جزایی برای کنترل جنایات تروریستی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین جزایی برای کنترل جنایات تروریستی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استقرار مدل Absichtsdelikte قوانین جزایی برای کنترل جنایات تروریستی: مورد چین عنوان انگلیسی مقاله The establishment of the Absichtsdelikte model of criminal law for controlling terrorist crimes: The case of China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه چگونه جرم را کاهش می دهد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه چگونه جرم را کاهش می دهد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفاه چگونه جرم را کاهش می دهد؟ تأثیر ویژگی های برنامه و تغییر ساختار در ۱۸ کشور عضو OECD عنوان انگلیسی مقاله How does the welfare state reduce crime? The effect of program characteristics and decommodification across 18 OECD-countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون پرونده کیفری و مدنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون پرونده کیفری و مدنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آدرس IP به عنوان شواهد دیجیتال در قانون پرونده کیفری و مدنی جمهوری اسلواکی عنوان انگلیسی مقاله IP Addresses in the Context of Digital Evidence in the Criminal and Civil Case Law of the Slovak Republic انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل خشونت جنسی علیه زنان و حمایت از حقوق آنها در بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت عنوان انگلیسی مقاله The link between mental health, crime and violence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احترام و نقض حقوق بشر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احترام و نقض حقوق بشر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عقیده جوانان درباره احترام و نقض حقوق بشر عنوان انگلیسی مقاله Young people’s judgments about respecting and violating human rights انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حقوق عمومی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر