دانلود رایگان مقاله ISI استرس به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت روستایی: یک مطالعه مقطعی در ۱۱ استان غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction, work stress, and turnover intentions among rural health workers: a cross-sectional study in 11 western provinces of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۲۳ – دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض عنوان انگلیسی مقاله Chapter 23 – Lifespan Perspectives on Emotion, Stress, and Conflict Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها در نامیبیا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها در نامیبیا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت های جنسی و گونه ای نشانگرهای استرس در یوزپلنگ ها و پلنگ های هم بوم در نامیبیا عنوان انگلیسی مقاله Sex and species differences of stress markers in sympatric cheetahs and leopards in Namibia انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط روان پریشی و استرس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط روان پریشی و استرس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک ارتباط روان پریشی و استرس در بزرگسالان در حال رشد عادی: نقش کمبودهای عاطفی عنوان انگلیسی مقاله Understanding the psychopathy-stress association in typical developing adults: The role of emotional deficits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی در بازی های تصمیم گیری دیجیتال به سمت اندازه گیری محتاطانه استرس تجربه شده در سناریوهای بازی رایانه ای عنوان انگلیسی مقاله Determining the effect of stress on analytical skills performance in digital decision games towards an unobtrusive measure of experienced […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت بدنی از اضطراب حادثه محافظت می کند: متاآنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر عنوان انگلیسی مقاله Physical activity protects from incident anxiety: A meta‐analysis of prospective cohort studies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل استرس زا وابسته به ورزش بر میزان ایمنی و بیماری در ورزشکاران تیم ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس شغلی و سندرم فرسودگی در میان کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس شغلی و سندرم فرسودگی در میان کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس شغلی و سندرم فرسودگی در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی بحرانی عنوان انگلیسی مقاله Job Stress and Burnout Syndrome among Critical Care Healthcare Workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای سبز شهری با کاهش استرس روانی در میان نوجوانان مرتبط است: یک براورد لحظه ای بوم شناختی جغرافیایی (GEMA) تحلیل فضای فعالیت عنوان انگلیسی مقاله Urban greenspace is associated with reduced psychological stress among adolescents: A Geographic Ecological Momentary Assessment (GEMA) analysis of activity space انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خوشبینی در رابطه استرس شغلی و افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خوشبینی در رابطه استرس شغلی و افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش خوشبینی در رابطه میان استرس شغلی و علائم افسردگی. یافته های طولی از بررسی پیری آلمان عنوان انگلیسی مقاله The role of optimism in the relationship between job stress and depressive symptoms. Longitudinal findings from the German Ageing Survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی: یک متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Association between insomnia and job stress: a meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات: تأثیر پاداش عنوان انگلیسی مقاله Alleviating job stress to improve service employee work affect: the influence of rewarding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران کره ای در یک شرکت بزرگ: یک بررسی طولی عنوان انگلیسی مقاله Effects of changes in occupational stress on the depressive symptoms of Korean workers in a large company: a longitudinal survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI استرس (Stress) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف استرس: تنیدگی یا اِستـِرس یا فشار روانی (به انگلیسی: Stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است. درواقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم. استرس در افراد مختلف متفاوت است، ممکن است عاملی برای فردی ایجاد استرس کند ولی در فرد دیگر، به هیچ عنوان استرس ایجاد نکند هر چیزی می‌تواند جزو این فشار کوچک باشد مثلاً پول، کار، درس و ..
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده استرس اینجا کلیک نمایید.