دانلود رایگان مقاله ISI استرس به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سطح متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی در تیم ها عنوان انگلیسی مقاله Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی عنوان انگلیسی مقاله Stress and support in the workplace: The perspective of forensic examiners انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس محیط کار عنوان انگلیسی مقاله The effect of the employee perceived training on job satisfaction: the mediating role of workplace stress انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا و چه زمانی عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس عنوان انگلیسی مقاله Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخهای فیزیولوژیکی و عاطفی به استرس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخهای فیزیولوژیکی و عاطفی به استرس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخهای فیزیولوژیکی و عاطفی به استرس ارزیابی در بزرگسالان جوان با مهار اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Physiological and emotional responses to evaluative stress in socially inhibited young adults انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطر استرس شغلی در بین معلمان مهد کودک ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Risk for occupational stress among U.S. kindergarten teachers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی در بین ارائه دهندگان تمرین پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Exploring burnout and job stressors among advanced practice providers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع استرس شکست اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع استرس شکست اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع استرس شکست اجتماعی: شواهدی از مطالعات rodent عنوان انگلیسی مقاله The contagion of social defeat stress: Insights from rodent studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسریع متاستاز سرطان سینه با واسطه گری هورمون استرس با مهار نیتریک اکسید سنتاز متوقف می شود عنوان انگلیسی مقاله Stress hormone-mediated acceleration of breast cancer metastasis is halted by inhibition of nitric oxide synthase انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی در پاسخهای استرس عصبی و همبستگی با استرس ذهنی و تنظیم تنش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسی در پاسخهای استرس عصبی و همبستگی با استرس ذهنی و تنظیم تنش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت های جنسی در پاسخهای استرس عصبی و همبستگی با استرس ذهنی و تنظیم تنش عنوان انگلیسی مقاله Sex differences in neural stress responses and correlation with subjective stress and stress regulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان و استرس ER: تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی عنوان انگلیسی مقاله Cancer and ER stress: Mutual crosstalk between autophagy, oxidative stress and inflammatory response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدرفتاری روانشناختی و ارتباط آن با عزت نفس و استرس روانی در میان نوجوانان تانزانیا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدرفتاری روانشناختی و ارتباط آن با عزت نفس و استرس روانی در میان نوجوانان تانزانیا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بدرفتاری روانشناختی و ارتباط آن با عزت نفس و استرس روانی در میان نوجوانان تانزانیا: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جامعه عنوان انگلیسی مقاله Psychological maltreatment and its relationship with self-esteem and psychological stress among adolescents in Tanzania: a community based, cross-sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید روانی اجتماعی استرس روانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید روانی اجتماعی استرس روانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجسم کردن استرس: تشدید روانی اجتماعی استرس روانی عنوان انگلیسی مقاله Embodied stress: The physiological resonance of psychosocial stress انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقاله ISI استرس (Stress) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف استرس: تنیدگی یا اِستـِرس یا فشار روانی (به انگلیسی: Stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است. درواقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم. استرس در افراد مختلف متفاوت است، ممکن است عاملی برای فردی ایجاد استرس کند ولی در فرد دیگر، به هیچ عنوان استرس ایجاد نکند هر چیزی می‌تواند جزو این فشار کوچک باشد مثلاً پول، کار، درس و ..
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده استرس اینجا کلیک نمایید.