دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی رشد به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های مشترک والدین و مربیان مدرسه درباره طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های مشترک والدین و مربیان مدرسه درباره طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت مدرسه: دیدگاه های مشترک والدین و مربیان دانش آموزان مدرسه ابتدایی درباره طیف اوتیسم عنوان انگلیسی مقاله School participation: The shared perspectives of parents and educators of primary school students on the autism spectrum انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال عنوان انگلیسی مقاله Effects of Divorce on Very Young Children انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال پانیک در دوران پس از زایمان و خطری در جهت رشد منفی كودک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال پانیک در دوران پس از زایمان و خطری در جهت رشد منفی كودک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دوره اختلال پانیک در طی دوران پس از زایمان و خطر رشد منفی كودک: یک مطالعه طولی-آینده نگر عنوان انگلیسی مقاله The course of panic disorder during the peripartum period and the risk for adverse child development: A prospective-longitudinal study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت در نقاط قوت شخصیت خوداظهار در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت در نقاط قوت شخصیت خوداظهار در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوتها در نقاط قوت شخصیت خوداظهار در دوران نوجوانی عنوان انگلیسی مقاله Differences in self-reported character strengths across adolescence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های مختلف بی تفاوتی اخلاقی در ارتباط بین والدین خشن و پرخاشگری نوجوانان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های مختلف بی تفاوتی اخلاقی در ارتباط بین والدین خشن و پرخاشگری نوجوانان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم های مختلف بی تفاوتی اخلاقی به عنوان واسطه های متعدد در ارتباط بین والدین خشن و پرخاشگری نوجوانان عنوان انگلیسی مقاله Different mechanisms of moral disengagement as multiple mediators in the association between harsh parenting and adolescent aggression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان سنجی و اعتبار ابزار غربالگری اختلال طیف اوتیسم – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان سنجی و اعتبار ابزار غربالگری اختلال طیف اوتیسم – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان سنجی و اعتبار ابزار غربالگری اختلال طیف اوتیسم: آزمایش توسعه رفتار برای کودکان نوپا (BeDevel) – یک مطالعه مقدماتی عنوان انگلیسی مقاله The Feasibility and Validity of Autism Spectrum Disorder Screening Instrument: Behavior Development Screening for Toddlers (BeDevel)—A Pilot Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی سیگنال های یادگیری عصبی و حافظه توسط ذهنیت هوش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی سیگنال های یادگیری عصبی و حافظه توسط ذهنیت هوش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ذهنیت هوش سیگنال های یادگیری عصبی و حافظه را شکل می دهد عنوان انگلیسی مقاله Intelligence mindset shapes neural learning signals and memory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز محله مسکونی و رشد شناختی کودکان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز محله مسکونی و رشد شناختی کودکان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای سبز محله مسکونی و رشد شناختی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Residential neighborhood greenery and children’s cognitive development انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم آسپرگر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم آسپرگر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سندرم آسپرگر: چه چیزی را باید در نظر گرفت؟ عنوان انگلیسی مقاله Asperger’s syndrome: What to consider? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عوامل خانوادگی در ضریب هوشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عوامل خانوادگی در ضریب هوشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر عوامل خانوادگی در ارتباط بین ضریب هوشی و دستاورد تحصیلی و شغلی: یک رویکرد خواهر و برادری عنوان انگلیسی مقاله The influence of familial factors on the association between IQ and educational and occupational achievement: A sibling approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط روان پریشی و استرس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط روان پریشی و استرس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک ارتباط روان پریشی و استرس در بزرگسالان در حال رشد عادی: نقش کمبودهای عاطفی عنوان انگلیسی مقاله Understanding the psychopathy-stress association in typical developing adults: The role of emotional deficits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تماشای تلويزيون در دوران كودكی و نوجوانی و اختلالات درون گرایی در بزرگسالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تماشای تلويزيون در دوران كودكی و نوجوانی و اختلالات درون گرایی در بزرگسالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تماشای تلويزيون در دوران كودكی و نوجوانی و اختلالات درون گرایی در بزرگسالی عنوان انگلیسی مقاله Childhood and adolescent television viewing and internalising disorders in adulthood انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگیری از اختلالات روانی با کاهش آسیب شناسی روانی عمومی در اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگیری از اختلالات روانی با کاهش آسیب شناسی روانی عمومی در اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرصت هایی برای پیشگیری از اختلالات روانی با کاهش آسیب شناسی روانی عمومی در اوایل دوران کودکی عنوان انگلیسی مقاله Opportunities for the prevention of mental disorders by reducing general psychopathology in early childhood انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی رشد به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر