دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی رشد به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم داون: بررسی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سندرم داون: بررسی یکپارچه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Down syndrome: An integrative review ترجمه عنوان مقاله سندرم داون: بررسی یکپارچه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های مرتبط روانشناسی رشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعریف فرهنگی در روانشناسی رشد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعریف فرهنگی در روانشناسی رشد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعریف فرهنگی (نامناسب) در روانشناسی رشد در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله The cultural (mis)attribution bias in developmental psychology in the United States انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت های اجتماعی و احساسی و رفاه کودکان در معرض خطر: نقش پویایی فردی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت های اجتماعی و احساسی و رفاه کودکان در معرض خطر: نقش پویایی فردی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت های اجتماعی و احساسی و رفاه کودکان در معرض خطر: نقش پویایی فردی و میان فردی در کودکان مبتلا به ADHD ، اختلال های احساسی و رفتاری و ناتوانی تکاملی ( مرتبط با روند رشد) عنوان انگلیسی مقاله Social and Emotional Competence and At-Risk Children’s Well-Being: The Roles […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم تشخیص چهره ای احساس در اختلال طیف اوتیسم: دیدگاه هایی از ردیابی چشمی و الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله Mechanisms of facial emotion recognition in autism spectrum disorders: Insights from eye tracking and electroencephalography انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of ADHD associated genes in neurodevelopment ترجمه عنوان مقاله نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم درمان برای جوانان مبتلا به ADHD – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم درمان برای جوانان مبتلا به ADHD – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Treatment Implications for ADHD Youth with Mood and Anxiety Comorbidity ترجمه عنوان مقاله مفاهیم درمان برای جوانان مبتلا به ADHD با همبودی اضطراب فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع کم خونی و درمان در مبتلایان به ADHD – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع کم خونی و درمان در مبتلایان به ADHD – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comorbidity prevalence and treatment outcome in children and adolescents with ADHD ترجمه عنوان مقاله شیوع کم خونی و نتیجه درمان در کودکان و نوجوانان مبتلا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای آزاد بازی کودکان مبتلا به ADHD و دوستان آنها – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای آزاد بازی کودکان مبتلا به ADHD و دوستان آنها – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Observed Free-Play Patterns of Children with ADHD and Their Real-Life Friends ترجمه عنوان مقاله مشاهده الگوهای آزاد بازی کودکان مبتلا به ADHD و دوستان زندگی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین رفتارها و قربانی کردن همسالان در کودکان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین رفتارها و قربانی کردن همسالان در کودکان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relation between internalizing behaviors, externalizing behaviors, and peer victimization among children with and without ADHD ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رفتارهای درونی، رفتارهای خارجی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افسردگی بعد از زایمان بر پیوند مادر و نوزاد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افسردگی بعد از زایمان بر پیوند مادر و نوزاد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is the effect of postpartum depression on mother-infant bonding universal? ترجمه عنوان مقاله تاثیر افسردگی بعد از زایمان بر پیوند مادر و نوزاد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير آموزش مديريت خشم بر عزت نفس نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير آموزش مديريت خشم بر عزت نفس نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Anger Management Education on Adolescents’ Manner of Displaying Anger and Self-Esteem: A Randomized Controlled Trial ترجمه عنوان مقاله تاثير آموزش مديريت خشم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپیدمیولوژی استروژن و زوال عقل در زنان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپیدمیولوژی استروژن و زوال عقل در زنان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Epidemiology of estrogen and dementia in women with Down syndrome ترجمه عنوان مقاله اپیدمیولوژی استروژن و زوال عقل در زنان مبتلا به سندرم داون فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges and outcomes of cholesteatoma management in children with Down syndrome ترجمه عنوان مقاله چالش ها و پیامدهای مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی رشد به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر