دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی شناخت به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییراتی در خود دلسوزی مرتبط با تغییرات سلامتی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییراتی در خود دلسوزی مرتبط با تغییرات سلامتی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Don’t be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being ترجمه عنوان مقاله به خودتان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، خودشیفتگی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، خودشیفتگی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey ترجمه عنوان مقاله روابط بین استفاده اعتیاد آور از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير همگني انتخاب در موارد چند گزينه – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير همگني انتخاب در موارد چند گزينه – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Option Homogeneity in Multiple-Choice Items ترجمه عنوان مقاله تاثير همگني انتخاب در موارد چند گزينه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب پذیری خشم: نقش اختلالات فکری و روانی و جنسیت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب پذیری خشم: نقش اختلالات فکری و روانی و جنسیت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying vulnerability to violence: the role of psychopathy and gender ترجمه عنوان مقاله شناسایی آسیب پذیری خشم: نقش اختلالات فکری و روانی و جنسیت فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر و شیوع خشونت در کودکان – NCBI 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر و شیوع خشونت در کودکان – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study ترجمه عنوان مقاله طول عمر و شیوع خشونت در کودکان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد های تجاوز و خشونت انسانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد های تجاوز و خشونت انسانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animal models of excessive aggression: implications for human aggression and violence ترجمه عنوان مقاله مدل های حیوانی خشونت بیش از اندازه: پیامد هایی برای تجاوز و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماتریالیسم به عنوان جبران عزت نفس دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماتریالیسم به عنوان جبران عزت نفس دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Materialism as compensation for self-esteem among lower-class students ترجمه عنوان مقاله ماتریالیسم به عنوان جبران عزت نفس در میان دانش آموزان طبقه پایین تر فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی و تعصب مذهبی و رضایت از زندگی در مسلمانان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی و تعصب مذهبی و رضایت از زندگی در مسلمانان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring Relationship Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among Elderly Pakistani Muslims ترجمه عنوان مقاله کاوش روابط میان هوش معنوی و تعصب مذهبی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی فهرست آگاهی فراشناختی با استفاده از شواهد تجربی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی فهرست آگاهی فراشناختی با استفاده از شواهد تجربی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the metacognitive awareness inventory using empirical factor-structure evidence ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فهرست آگاهی فراشناختی با استفاده از شواهد تجربی ساختار فاکتوری فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به فراشناخت از طریق ساختار استراتژی فراشناختی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به فراشناخت از طریق ساختار استراتژی فراشناختی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Achieving metacognition through cognitive strategy instruction ترجمه عنوان مقاله دستیابی به فراشناخت از طریق ساختار استراتژی فراشناختی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی در میان دانشجویان پزشکی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی در میان دانشجویان پزشکی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence among medical students: a mixed methods study from Chennai, India ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی در میان دانشجویان پزشکی: روش های ترکیبی از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باورهای فراشناختی: پیش بینی عملکرد اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باورهای فراشناختی: پیش بینی عملکرد اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Metacognitive beliefs as psychological predictors of social functioning: An investigation with young people at risk of psychosis ترجمه عنوان مقاله باورهای فراشناختی به عنوان پیش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان آموزش هوش هیجانی، تحقیق متاآنالیز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امکان آموزش هوش هیجانی، تحقیق متاآنالیز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation ترجمه عنوان مقاله آیا هوش هیجانی می تواند آموزش داده شود؟ یک تحقیق متاآنالیز فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی شناخت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر