دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی شناخت به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی در متخصصان بهداشتی بر رفتار مراقبتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی در متخصصان بهداشتی بر رفتار مراقبتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of emotional intelligence in health care professionals on caring behaviour towards patients in clinical and long-term care settings ترجمه عنوان مقاله تأثیر هوش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Soft Side of Branding: Leveraging Emotional Intelligence ترجمه عنوان مقاله بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای ایران – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای ایران – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction maps in Babol City, Iran through probabilistic and deterministic approaches ترجمه عنوان مقاله نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای احتمالی و قطعی ایران فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trait emotional intelligence and social deviance in males and females ترجمه عنوان مقاله خصوصیات هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A time-lagged study of emotional intelligence and salary ترجمه عنوان مقاله زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقایقی در مورد خشونت: روانشناسی خصلت خشم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقایقی در مورد خشونت: روانشناسی خصلت خشم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Facts on the Furious: A Brief Review of the Psychology of Trait Anger ترجمه عنوان مقاله حقایقی در مورد خشونت: یک بررسی مختصر از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش دیدگاه بینایی فضایی فرد دیگر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش دیدگاه بینایی فضایی فرد دیگر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When Do Humans Spontaneously Adopt Another’s Visuospatial Perspective? ترجمه عنوان مقاله  چه زمانی انسان ها به خودی خود دیدگاه بینایی – فضایی یک فرد دیگر را می پذیرند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on intelligence problems relevant for explaining their large relationship? ترجمه عنوان مقاله  هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری: آیا زمانی برای کار بر روی مسائل هوشی مرتبط با تشریح روابط وسیع آنها است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.) ترجمه عنوان مقاله  تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی شناخت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر