دانلود رایگان مقاله ISI کودک و نوجوان به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مضیقه اقتصادی خانواده و خشونت نوجوانان – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مضیقه اقتصادی خانواده و خشونت نوجوانان – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مضیقه اقتصادی خانواده و خشونت نوجوانان در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش تعارض بین والدینی و فرزند و والدین عنوان انگلیسی مقاله Family Economic Strain and Adolescent Aggression during the COVID‑۱۹ Pandemic: Roles of Interparental Confict and Parent–Child Confict انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های همدلی در پیش‌ بینی خشونت جوانان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های همدلی در پیش‌ بینی خشونت جوانان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش‌ بینی پرخاشگری جوانان با جنبه های همدلی و غیر عاطفی : مروری فرا تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله Predicting youth aggression with empathy and callous unemotional traits: A Meta-analytic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه ویژه در اقدام هدفمند در دوران کودکی، نوجوانی و اوایل بزرگسالی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه ویژه در اقدام هدفمند در دوران کودکی، نوجوانی و اوایل بزرگسالی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توجه ویژه در اقدام هدفمند در دوران کودکی، نوجوانی و اوایل بزرگسالی عنوان انگلیسی مقاله Attentional capture in goal-directed action during childhood, adolescence, and early adulthood انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات گرفتگی زبان برای کودکان و نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات گرفتگی زبان برای کودکان و نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مداخلات لکنت زبان برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان: مروری سیستماتیک به عنوان بخشی از دستورالعمل های بالینی عنوان انگلیسی مقاله Stuttering interventions for children, adolescents, and adults: a systematic review as a part of clinical guidelines انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس قبل از تولد و افسردگی فرزندان در بزرگسالی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس قبل از تولد و افسردگی فرزندان در بزرگسالی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس قبل از تولد و افسردگی فرزندان در بزرگسالی: نقش واسطه ترومای دوران کودکی عنوان انگلیسی مقاله Prenatal stress and offspring depression in adulthood: The mediating role of childhood trauma انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی و نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی عنوان انگلیسی مقاله Factors moderating the link between early childhood non-parental care and ADHD symptoms انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی تنظیم هیجان: عملکرد تست و گزارش های ناظر در پیش بینی رابطه – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی تنظیم هیجان: عملکرد تست و گزارش های ناظر در پیش بینی رابطه – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی تنظیم هیجان: عملکرد تست و گزارش های ناظر در پیش بینی رابطه، موفقیت و پیامدهای رفاهی در نوجوانان عنوان انگلیسی مقاله Emotion Regulation Ability: Test Performance and Observer Reports in Predicting Relationship, Achievement and Well-Being Outcomes in Adolescents انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط نگرش های فرزند و خانواده به پیامدهای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم – jamanetwork 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط نگرش های فرزند و خانواده به پیامدهای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم عنوان انگلیسی مقاله Association of Child and Family Attributes With Outcomes in Children With Autism انتشار  مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه jamanetwork نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات در کودکان و نوجوانانی که لکنت زبان دارند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات در کودکان و نوجوانانی که لکنت زبان دارند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مداخلات در کودکان و نوجوانانی که لکنت زبان دارند: یک مرور اصولی، فرا تحلیل و نقشه شواهد عنوان انگلیسی مقاله Interventions for children and adolescents who stutter: A systematic review, meta-analysis, and evidence map انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی  – هینداوی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی – هینداوی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی تشخیص داده شده با الکتروانسفالوگرافی سر عنوان انگلیسی مقاله Altered Functional Connectivity in Children with ADHD Revealed by Scalp EEG: An ERP Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی و مشکلات یادگیری در کودکان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی و مشکلات یادگیری در کودکان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افسردگی و مشکلات یادگیری در کودکان: اختلالات عملکرد اجرایی و بی توجهی به عنوان واسطه عنوان انگلیسی مقاله Depression and learning problems in children: Executive function impairments and inattention as mediators انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی مقطع راهنمایی دولتی عنوان انگلیسی مقاله Relationship of verbal aggresiveness with self-esteem and depression in verbally aggressive adolescents at public middle school انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ شواهدی از تغییر حالت در قوانین نفقه فرزند عنوان انگلیسی مقاله Can economic incentives for joint custody harm children of divorced parents? Evidence from state variation in child support laws انتشار […]

دانلود رایگان مقاله ISI کودک و نوجوان (Kids and teenager) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: روانشناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات کودک و نوجوان در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.