دانلود رایگان مقاله ISI سلول های بنیادی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان سلول بنیادی مزانشیمی برای بیماری هانتینگتون – هینداوی ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان سلول بنیادی مزانشیمی برای بیماری هانتینگتون – هینداوی ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان سلول بنیادی مزانشیمی برای بیماری هانتینگتون: یک فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal Stem Cell Therapy for Huntington Disease: A Meta-Analysis نشریه هینداوی سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز و کاربردهای بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Goat mesenchymal stem cell basic research and potential applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان بازسازی بافت مبتنی بر سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان بازسازی بافت مبتنی بر سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان های بازسازی بافت مبتنی بر سلولهای بنیادی مزانشیمی برای التهاب بافتهای اطراف دندان عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cell-based tissue regeneration therapies for periodontitis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای بنیادی مزانشیمی به عنوان حامل تحویل ویروسهای انکولیتیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای بنیادی مزانشیمی به عنوان حامل تحویل ویروسهای انکولیتیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سلولهای بنیادی مزانشیمی به عنوان حامل تحویل سیستمیک ویروسهای انکولیتیک عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells as carriers for systemic delivery of oncolytic viruses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های اپی ژنتیک محرک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی عنوان انگلیسی مقاله Epigenetic mechanisms driving lineage commitment in mesenchymal stem cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض نانوذرات مغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض نانوذرات مغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی و دستکاری از راه دور در معرض نانوذرات نیمه هادی مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells proliferation and remote manipulation upon exposure to magnetic semiconductor nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی عنوان انگلیسی مقاله Therapeutic genome editing in cardiovascular diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرکوب اپی ژنتیکی تضعیف شده نکروپتوز سلولهای بنیادی ماهیچه ای برای بازسازی مؤثر عضلات دیستروفیک مورد نیاز است عنوان انگلیسی مقاله Attenuated Epigenetic Suppression of Muscle Stem Cell Necroptosis Is Required for Efficient Regeneration of Dystrophic Muscles انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دی متیلاسیون DNA و القای سلولهای بنیادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دی متیلاسیون DNA و القای سلولهای بنیادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش دی متیلاسیون DNA در القای سلولهای بنیادی عنوان انگلیسی مقاله The role of DNA demethylation in induction of stem cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند داخل جمجمه ای غیر تهاجمی از سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند داخل جمجمه ای غیر تهاجمی از سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند داخل جمجمه ای پیشرفته غیر تهاجمی از سلولهای بنیادی مزانشیمی با استفاده از واسطه فراصوت متمرکز توسط بیان بالای مولکولهای چسبندگی سلول عنوان انگلیسی مقاله Non-invasively enhanced intracranial transplantation of mesenchymal stem cells using focused ultrasound mediated by overexpression of cell-adhesion molecules انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SOX2 در توسعه و زیست شناسی سرطان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SOX2 در توسعه و زیست شناسی سرطان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله SOX2 در توسعه و زیست شناسی سرطان عنوان انگلیسی مقاله SOX2 in development and cancer biology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرورفتگی سلولهای بنیادی نر مگس سرکه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرورفتگی سلولهای بنیادی نر مگس سرکه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرورفتگی سلولهای بنیادی نر مگس سرکه: فعل و انفعالات بین رگه زایشی سلولهای بنیادی و هاب عنوان انگلیسی مقاله The male stem cell niche of Drosophila melanogaster: Interactions between the germline stem cells and the hub انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای بنیادی مزانشیمی و حفظ ویژگی این سلولها بعد از قرار گرفتن در معرض شیمی درمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلولهای بنیادی مزانشیمی و حفظ ویژگی این سلولها بعد از قرار گرفتن در معرض شیمی درمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سلولهای بنیادی مزانشیمی ویژگیهای سلولهای بنیادی خود را بعد از قرار گرفتن در معرض شیمی درمانی ضد متابولیسم حفظ می کنند عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells preserve their stem cell traits after exposure to antimetabolite chemotherapy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقاله ISI سلول بنیادی (Stem Cell) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
سلولهای بنیادی: یاخته بنیادی یا بن یاخته، یاخته‌ای با توانایی تقسیم بالا است. یاخته‌های حاصل از تقسیم بُن‌یاخته‌ها به انواع مختلف یاخته‌های دیگر تمایز می‌یابند و ممکن است در مسیر تمایز، مانند یاخته‌های عصبی، قابلیت تقسیم شدن را از دست بدهند.یاخته‌های بنیادی را بر اساس میزان توانایی آن‌ها در تولید بافت‌های مختلف، به تمام توان (Totipotent)، پر توان (Pluripotent)، چند توان (Multipotent) و تک توان (Unipotent) تقسیم می‌کنند. منابع اصلی یاخته‌های بنیادی شامل: مغز استخوان، بند ناف، پالپ دندان، بعضی بافت‌های چربی و جفت هستند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی و پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سلول های بنیادی اینجا کلیک نمایید.