دانلود رایگان مقاله ISI میکروبیولوژی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لیپازهای میکروبی: بیوکاتالیست های مفید برای صنایع غذایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لیپازهای میکروبی: بیوکاتالیست های مفید برای صنایع غذایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لیپازهای میکروبی: بیوکاتالیست های مفید برای صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Microbial lipases: Propitious biocatalysts for the food industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در WGBS همراه با آنالیز RNA-seq در طی انجماد تخمک موش  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در WGBS همراه با آنالیز RNA-seq در طی انجماد تخمک موش – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عنوان فارسی مقاله: WGBS همراه با تجزیه و تحلیل RNA-seq نشان داد که Dnmt1 بر اصلاح متیلاسیون و تغییرات بیان ژن در طی انجماد تخمک موش تأثیر می گذارد. عنوان انگلیسی مقاله WGBS combined with RNA-seq analysis revealed that Dnmt1 affects the methylation modification and gene expression changes during […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیولوژی سیستم های متابولیک و چند اشیاء سیانوباکترها: چشم اندازها و جهت های آینده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیولوژی سیستم های متابولیک و چند اشیاء سیانوباکترها: چشم اندازها و جهت های آینده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیولوژی سیستم های متابولیک و چند اشیاء سیانوباکترها: چشم اندازها و جهت های آینده عنوان انگلیسی مقاله Metabolic systems biology and multi-omics of cyanobacteria: Perspectives and future directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازش با دشمن: هر آنچه در مورد زیست شناسی ، اهمیت بالینی و شناسایی آزمایشگاه ساس ها باید بدانید عنوان انگلیسی مقاله Sleeping with the Enemy: Everything You Need to Know about the Biology, Clinical Significance, and Laboratory Identification of Bed Bugs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی عنوان انگلیسی مقاله Towards a systems-level understanding of mitochondrial biology انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد عنوان انگلیسی مقاله An organisational systems-biology view of viruses explains why they are not alive انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم CRISPR-Cas9 عنوان انگلیسی مقاله Synthetic multi-layer nanoparticles for CRISPR-Cas9 genome editing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل HRM به عنوان ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی در ۴ درجه سانتیگراد عنوان انگلیسی مقاله HRM analysis as a tool to facilitate identification of bacteria from mussels during storage at 4 °C انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای متابولیک و پتانسیل همزیستی کمبود آهن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای متابولیک و پتانسیل همزیستی کمبود آهن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروفایل توالی یابی RNA از Fugacium kawagutii، پاسخهای قوی در فرآیندهای متابولیک و پتانسیل همزیستی کمبود آهن و سایر فلزات کمیاب را نشان می دهد عنوان انگلیسی مقاله RNA-seq profiling of Fugacium kawagutii reveals strong responses in metabolic processes and symbiosis potential to deficiencies of iron and other trace metals […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هیپوکسی بر بیان ژن در جمعیت سلولی درگیر در ترمیم زخم – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هیپوکسی بر بیان ژن در جمعیت سلولی درگیر در ترمیم زخم – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر هیپوکسی بر بیان ژن در جمعیت سلولی درگیر در ترمیم زخم عنوان انگلیسی مقاله Effect of Hypoxia on Gene Expression in Cell Populations Involved in Wound Healing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب داده محور بهینه سازی مدل و مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت میکروبی عنوان انگلیسی مقاله A Data-Driven Based Framework of Model Optimization and Neural Network Modeling for Microbial Fuel Cells انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارایی بالای قارچ های ماکرو در تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم با استفاده از فناوری پایدار خاک اره برای کاهش پسماند عنوان انگلیسی مقاله High performance of macrofungi in the production of mycelium-based biofoams using sawdust – Sustainable technology for waste reduction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی: کنش نماتودهاي بيماري زای حشره با حیات خاک عنوان انگلیسی مقاله Ecology of belowground biological control: Entomopathogenic nematode interactions with soil biota انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته میکروبیولوژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر