مقالات Q1 علوم اجتماعی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود رفاه کودکان در کشورهای با درآمد متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود رفاه کودکان در کشورهای با درآمد متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود رفاه کودکان در کشورهای با درآمد متوسط: عواقب ناخواسته قانون طلاق بنفع زنان خانه دار و زمان انتظار برای طلاق عنوان انگلیسی مقاله Improving child welfare in middle income countries: The unintended consequence of a pro-homemaker divorce law and wait time to divorce انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آرمان شهر و ایدئولوژی در پویایی فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Utopia and ideology in cultural dynamics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و جنبش اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و جنبش اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش رسانه های اجتماعی و رسانه های جایگزین در مشارکت جنبش اجتماعی: مطالعه جنبش چتر هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Examining the roles of social media and alternative media in social movement participation: A study of Hong Kong’s Umbrella Movement انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان دو آرمان شهر: کار کردن در دنیای پس از رشد عنوان انگلیسی مقاله A tale of two utopias: Work in a post-growth world انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی شهروندان: باز کردن گزینه ها و استراتژی های مبرم و عمدی برای ایجاد اعتماد و روابط بین گروه های درگیر عنوان انگلیسی مقاله Citizens’ political public relations: Unpacking choices, and emergent and deliberate strategies in building trust and relations among groups in conflict انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله تحقیقات کسب و کار خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Using sociological theory to problematize family business research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه تعادل نش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه تعادل نش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله غلبه truthtelling و ساختار شبکه تعادل نش عنوان انگلیسی مقاله Dominance of truthtelling and the lattice structure of Nash equilibria انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی عنوان انگلیسی مقاله Finding the moral space: Rethinking morality, social class and worldviews انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی: یک مطالعه موردی از اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Alternative discourses around the governance of food security: A case study from Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری عنوان انگلیسی مقاله The importance of social learning for non-market valuation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله  نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده : تغییر دو دهه عنوان انگلیسی مقاله Divorce Attitudes Among Older Adults: Two Decades of Change انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوشبختی و رفتار اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Happiness and Social Behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – Master […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از مجلات ISI