مقالات Q1 علوم اجتماعی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان دو آرمان شهر: کار کردن در دنیای پس از رشد عنوان انگلیسی مقاله A tale of two utopias: Work in a post-growth world انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی شهروندان: باز کردن گزینه ها و استراتژی های مبرم و عمدی برای ایجاد اعتماد و روابط بین گروه های درگیر عنوان انگلیسی مقاله Citizens’ political public relations: Unpacking choices, and emergent and deliberate strategies in building trust and relations among groups in conflict انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نظریه های جامعه شناسی در تدوین مسئله تحقیقات کسب و کار خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Using sociological theory to problematize family business research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه تعادل نش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار شبکه تعادل نش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله غلبه truthtelling و ساختار شبکه تعادل نش عنوان انگلیسی مقاله Dominance of truthtelling and the lattice structure of Nash equilibria انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافتن فضای اخلاقی: بازاندیشی درباره اخلاقیات، طبقه اجتماعی و جهان بینی عنوان انگلیسی مقاله Finding the moral space: Rethinking morality, social class and worldviews انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مباحثات متناوب پیرامون نظارت بر امنیت غذایی: یک مطالعه موردی از اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Alternative discourses around the governance of food security: A case study from Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری عنوان انگلیسی مقاله The importance of social learning for non-market valuation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله  نگرش به طلاق در میان افراد سالخورده : تغییر دو دهه عنوان انگلیسی مقاله Divorce Attitudes Among Older Adults: Two Decades of Change انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشبختی و رفتار اجتماعی – ۲۰۱۹ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوشبختی و رفتار اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Happiness and Social Behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری خودکشی، خطر خودکشی و اهمیت معنابخشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری خودکشی، خطر خودکشی و اهمیت معنابخشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عنوان انگلیسی مقاله What does it mean to be exposed to suicide?: Suicide exposure, suicide risk, and the importance of meaning-making انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار تیمی پرستاری در مراقبت از افراد مسن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار تیمی پرستاری در مراقبت از افراد مسن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کار تیمی پرستاری در مراقبت از افراد مسن: یک بررسی روش های تلفیقی عنوان انگلیسی مقاله Nursing teamwork in the care of older people: A mixed methods study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط معکوس بین تغییرات ناشی از امید به زندگی در نسبت وابستگی سالمندی و نسبت وابستگی  سالمندی مربوط به اینده عنوان انگلیسی مقاله The inverse relationship between life expectancy-induced changes in the old-age dependency ratio and the prospective old-age dependency ratio انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از مجلات ISI