دانلود رایگان مقاله ISI علوم سیاسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سیاسی راست ، شناسایی ملی و پذیرش مهاجران و اقلیت ها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سیاسی راست ، شناسایی ملی و پذیرش مهاجران و اقلیت ها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهت گیری سیاسی راست ، شناسایی ملی و پذیرش مهاجران و اقلیت ها عنوان انگلیسی مقاله Right-wing political orientation, national identification and the acceptance of immigrants and minorities انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت: یک دیدگاه عنوان انگلیسی مقاله EU-UK criminal justice and security cooperation after Brexit: A perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی شهروندان: باز کردن گزینه ها و استراتژی های مبرم و عمدی برای ایجاد اعتماد و روابط بین گروه های درگیر عنوان انگلیسی مقاله Citizens’ political public relations: Unpacking choices, and emergent and deliberate strategies in building trust and relations among groups in conflict انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا زمین لرزه ونچوان در سال ۲۰۰۸ باعث تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای شد؟ عنوان انگلیسی مقاله Did the 2008 Wenchuan earthquake trigger a change in the conduct of research on seismic risk? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث جنگها در سراسر جهان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث جنگها در سراسر جهان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میراث جنگها در سراسر جهان: شواهدی از سوی مدیران نظامی عنوان انگلیسی مقاله The legacy of wars around the world: Evidence from military directors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی و کنترل پلیس: مروری بر تحقیقات اخیر عنوان انگلیسی مقاله Social media and policing: A review of recent research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخریب حتمی متقابل در اطلاعات، نفوذ و جنگ سایبری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخریب حتمی متقابل در اطلاعات، نفوذ و جنگ سایبری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخریب حتمی متقابل در اطلاعات، نفوذ و جنگ سایبری: مقایسه، تقابل و ترکیب سناریوهای مربوط عنوان انگلیسی مقاله Mutual assured destruction in information, influence and cyber warfare: Comparing, contrasting and combining relevant scenarios انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ایدئولوژی سیاسی و ایجاد پیام – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ایدئولوژی سیاسی و ایجاد پیام – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات ایدئولوژی سیاسی و ایجاد پیام بر تقلب کردن: نقش تعدیلی احساسات عنوان انگلیسی مقاله The effects of political ideology and message framing on counterfeiting: The mediating role of emotions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل آگاهی از شرایط مبتنی بر کیو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل آگاهی از شرایط مبتنی بر کیو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل آگاهی از شرایط مبتنی بر کیو – یادگیری برای حمایت از تصمیم گیری در مذاکرات قراردادهای انرژی عنوان انگلیسی مقاله Context aware Q-Learning-based model for decision support in the negotiation of energy contracts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندان و مسئول کنترل سیاست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندان و مسئول کنترل سیاست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهروندان یا lobbies: چه کسی سیاست را کنترل می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Citizens or lobbies: Who controls policy? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش صلح و تاثیر آن در ترغیب جوانان به تثبیت صلح – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش صلح و تاثیر آن در ترغیب جوانان به تثبیت صلح – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه آموزش صلح باعث ترغیب جوانان به تثبیت صلح می شود: نمونه هایی از پاکستان عنوان انگلیسی مقاله How peace education motivates youth peacebuilding: Examples from Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۳۵۷ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۵۰ در سال ۲۰۱۹ شاخص SJR ۱٫۳۵۰ در سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از سایت های شبکه اجتماعی و شرکت در فعالیت های اعتراضی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از سایت های شبکه اجتماعی و شرکت در فعالیت های اعتراضی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از سایت های شبکه اجتماعی و شرکت در فعالیت های اعتراضی در ۱۷ کشور آمریکای لاتین عنوان انگلیسی مقاله Social networking site usage and participation in protest activities in 17 Latin American countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقالات انگلیسی رایگان علوم سیاسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته علوم سیاسی (به انگلیسی Political Sciences) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های علوم سیاسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره علوم سیاسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده علوم سیاسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه علوم سیاسی به ترتیب سال انتشار: