دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی و مدیریت منابع آب به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای مدیریت منابع آب بر رژیم بلند مدت دریاچه گاردا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای مدیریت منابع آب بر رژیم بلند مدت دریاچه گاردا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای مدیریت منابع آب بر رژیم بلند مدت دریاچه گاردا (ایتالیا) عنوان انگلیسی مقاله Implications of water resources management on the long-term regime of Lake Garda (Italy) انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای اختصاص بهینه آب با احتساب ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای اختصاص بهینه آب با احتساب ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای تخصیص بهینه آب با در نظر گرفتن ارزش آب، مدیریت استراتژیک و حل تعارض عنوان انگلیسی مقاله A framework for optimal water allocation considering water value, strategic management and conflict resolution انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کیفیت آب کانال Jhelum پایین در پاکستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) عنوان انگلیسی مقاله Water quality assessment of lower Jhelum canal in Pakistan by using geographic information system (GIS) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی اجتماعی و اقتصادی از طریق شاخص چند معیاری عنوان انگلیسی مقاله Mapping The Flood Risk to Socioeconomic Recovery Capacity through a Multicriteria Index انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء انتخاب اهداف تصمیم گیری متنوع – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء انتخاب اهداف تصمیم گیری متنوع – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتقاء انتخاب اهداف تصمیم گیری متنوع برای برنامه ریزی های عمومی عنوان انگلیسی مقاله Enhancing the elicitation of diverse decision objectives for public planning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب بر تمایل کشاورزان به پرداخت آب کشاورزی در شمال غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Assessing the impact of water price reform on farmers’ willingness to pay for agricultural water in northwest China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متابولیسم آب شیرین شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متابولیسم آب شیرین شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل امرژی متابولیسم آب شیرین شهری: یک مطالعه موردی در پکن (چین) عنوان انگلیسی مقاله Emergy analysis of urban domestic water metabolism: A case study in Beijing (China) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص بهینه چند منظوره منابع رسوبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص بهینه چند منظوره منابع رسوبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص بهینه چند منظوره منابع رسوبی بر اساس روش نرخ رابطه جایگزینی ذهنی عنوان انگلیسی مقاله Multi-objective optimal allocation of sediment resources based on the subjective trade-off rate method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل سیستم های ساختاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز رودخانه Nenetzingo، مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Use of structural systems analysis for the integrated water resources management in the Nenetzingo river watershed, Mexico انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی – Ijesd 2011

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی – Ijesd 2011

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی عنوان انگلیسی مقاله Nanotechnology in Groundwater Remediation انتشار  مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Ijesd نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار عنوان انگلیسی مقاله A Fuzzy TOPSIS model Framework for Ranking Sustainable Water Supply Alternatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water resource management for sustainable development ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات منابع آبی در آبیاری کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات منابع آبی در آبیاری کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of different strategies for managing the water resources problems of irrigated agriculture ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استراتژی های مختلف برای مدیریت مشکلات منابع آبی در […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی و مدیریت منابع آب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر