دانلود رایگان مقاله ISI سامانه های شبکه ای به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G- IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G- IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G: نظرسنجی و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Integration of D2D, Network Slicing, and MEC in 5G Cellular Networks: Survey and Challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بستر آزمایش داده های واقعی برای شبکه هوشمند ۵G/B5G – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بستر آزمایش داده های واقعی برای شبکه هوشمند ۵G/B5G – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بستر آزمایش داده های واقعی برای شبکه هوشمند ۵G/B5G عنوان انگلیسی مقاله True-data testbed for 5G/B5G intelligent network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک عنوان انگلیسی مقاله Attacks and failures prediction framework for a collaborative 5G mobile network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند: یک رویکرد بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Cooperative energy management of a community of smart-buildings: A Blockchain approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی درباره سیستم اشیا و توسعه آینده عنوان انگلیسی مقاله The Embedded Modules Solution of Household Internet of Things System and The Future Development انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی جغرافیایی برای شبکه های کم قدرت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی جغرافیایی برای شبکه های کم قدرت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله GROLL: مسیریابی جغرافیایی برای شبکه های با اتلاف و کم قدرت اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله GROLL: Geographic Routing for Low Power and Lossy IoT Networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتشار کد مبتنی بر یادگیری ماشین با انتخاب وسایل نقلیه سیار قابل اعتماد در شبکه های ۵G عنوان انگلیسی مقاله Machine learning based code dissemination by selection of reliability mobile vehicles in 5G networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ElHealth: استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی در بیمارستان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله ElHealth: Using Internet of Things and data prediction for elastic management of human resources in smart hospitals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمای پیاده سازی برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهنمای پیاده سازی برای یکپارچه سازی سریع یک برنامه تله مدیسین سرپایی در طی پاندمیک COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Implementation Guide for Rapid Integration of an Outpatient Telemedicine Program During the COVID-19 Pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی دو FDMS هوشمند و یک بستر آزمایش برای رانندگی ایمن در شبکه ادهاک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی دو FDMS هوشمند و یک بستر آزمایش برای رانندگی ایمن در شبکه ادهاک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم نظارت بر رانندگان مبتنی بر فازی (FDMS): پیاده سازی دو FDMS هوشمند و یک بستر آزمایش برای رانندگی ایمن در شبکه ادهاک وسایل نقلیه عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy-based Driver Monitoring System (FDMS): Implementation of two intelligent FDMSs and a testbed for safe driving in VANETs انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده: به سمت یک سیستم برای مدیریت شهروند محور عنوان انگلیسی مقاله Smart city as a distributed platform: Toward a system for citizen-oriented management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی جامعه و تجارت الکترونیکی برای ایجاد یک پلت فرم دست دوم قابل اعتماد آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی جامعه و تجارت الکترونیکی برای ایجاد یک پلت فرم دست دوم قابل اعتماد آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی جامعه و تجارت الکترونیکی برای ایجاد یک پلت فرم دست دوم قابل اعتماد آنلاین: بر اساس چشم اندازی از سرمایه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Integrating community and e-commerce to build a trusted online second-hand platform: Based on the perspective of social capital انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بلاک چین در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بلاک چین در صنعت ساخت و ساز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی بلاک چین: آیا در صنعت ساخت و ساز کاذب است یا واقعی؟ عنوان انگلیسی مقاله Blockchain technology: Is it hype or real in the construction industry? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سامانه شبکه ای به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر