مقالات فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 25 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ساخت شبکه الکترونیکی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ساخت شبکه الکترونیکی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ساخت شبکه الکترونیکی بر اساس پد بازی عنوان انگلیسی مقاله An Electronic Lattice Construction Method Based on Game Padding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پتانسیل ها، چالش ها و مسیرهای آینده آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم در حال ظهور – یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله The Potentials, Challenges, and Future Directions of On-Chip-Antennas for Emerging Wireless Applications—A Comprehensive Survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چت زنده آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چت زنده آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکنون گپ بزنید … بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر استفاده از چت زنده آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Chat now… Examining the variables influencing the use of online live chat انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناظران آنلاین و آفلاین عمل خشونت سایبری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناظران آنلاین و آفلاین عمل خشونت سایبری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا خشونت سایبری یک فرآیند گروهی است؟ ناظران آنلاین و آفلاین عمل خشونت سایبری به عنوان مدافعان، تقویت کنندگان و عوامل خارجی عنوان انگلیسی مقاله Is cyberbullying a group process? Online and offline bystanders of cyberbullying act as defenders, reinforcers and outsiders انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه محصول دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه محصول دیجیتال، پردازش اطلاعات، نیاز به شناخت و قصد رفتاری در تجارت دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Digital product presentation, information processing, need for cognition and behavioral intent in digital commerce انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارسال پیام سلامتی در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارسال پیام سلامتی در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وقتی مخاطبان، حامی می شوند: تغییر رفتار خود القا از طریق ارسال پیام سلامتی در رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله When audiences become advocates: Self-induced behavior change through health message posting in social media انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ایمنی و شناسایی مجدد بیماران – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ایمنی و شناسایی مجدد بیماران – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استنتاج توپولوژی منطقی مبتنی بر داده برای مدیریت ایمنی و شناسایی مجدد بیماران از طریق اینترنت اشیا (IoT) چند دوربینه عنوان انگلیسی مقاله Data-Driven Logical Topology Inference for Managing Safety and Re-Identification of Patients Through Multi-Cameras IoT انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احتمال اعتیاد به اینترنت در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احتمال اعتیاد به اینترنت در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا احتمال اعتیاد به اینترنت در مردان بیشتر از زنان است؟ یک متاآنالیز شامل ۳۴ حوزه قضایی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Are males more likely to be addicted to the internet than females? A metaanalysis involving 34 global jurisdictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ردیاب خرابی سلسله مراتبی مبتنی بر معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه (VANET) عنوان انگلیسی مقاله A Hierarchical Failure Detector Based on Architecture in VANETs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه CaffeNet و فیلترسازی همبستگی بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Robust Visual Tracking via Multilayer CaffeNet Features and Improved Correlation Filtering انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ با استفاده از شبکه عصبی پیچشی مبتنی بر دامنه: یک رویکرد یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Large-Scale Text Classification Using Scope-Based Convolutional Neural Network: A Deep Learning Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش با استفاده از شبکه توجه به ویژگی چند مقیاسی عنوان انگلیسی مقاله Automatic Pavement Crack Detection and Classification Using Multiscale Feature Attention Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی مقاله Commerce and crossover of resources in Facebook Groups – A qualitative study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مهندسی فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI