مقالات فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 25 از 27 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ردیاب خرابی سلسله مراتبی مبتنی بر معماری در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه (VANET) عنوان انگلیسی مقاله A Hierarchical Failure Detector Based on Architecture in VANETs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ردیابی بصری قوی از طریق ویژگی های چند لایه CaffeNet و فیلترسازی همبستگی بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Robust Visual Tracking via Multilayer CaffeNet Features and Improved Correlation Filtering انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی متن با مقیاس بزرگ با استفاده از شبکه عصبی پیچشی مبتنی بر دامنه: یک رویکرد یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Large-Scale Text Classification Using Scope-Based Convolutional Neural Network: A Deep Learning Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص و طبقه بندی خودکار ترک سنگفرش با استفاده از شبکه توجه به ویژگی چند مقیاسی عنوان انگلیسی مقاله Automatic Pavement Crack Detection and Classification Using Multiscale Feature Attention Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معاشرت و تقاطع منابع در گروه های فیسبوک – یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی مقاله Commerce and crossover of resources in Facebook Groups – A qualitative study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای رسانه های اجتماعی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای رسانه های اجتماعی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیارهای رسانه های اجتماعی هتل: معضل ROI عنوان انگلیسی مقاله Hotel social media metrics: The ROI dilemma انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه و مدلسازی از طریق رسانه های اجتماعی: تأثیرات اجتماعی محرک های تناسب اندام بر قصد ورزش کردن کاربران مرد اینستاگرام عنوان انگلیسی مقاله Comparing and Modeling via Social Media: The Social Influences of Fitspiration on Male Instagram Users’ Work out Intention انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اعتیاد به تلفن هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اعتیاد به تلفن هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی شاخص های اعتیاد به تلفن هوشمند از طریق تعامل کاربر و برنامه عنوان انگلیسی مقاله Identifying Indicators of Smartphone Addiction Through User-App Interaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطا دستگاه های چرخشی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطا دستگاه های چرخشی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطا دستگاه های چرخشی بر اساس ترکیبی از شبکه باور عمیق و شبکه عصبی پیچشی تک بعدی عنوان انگلیسی مقاله Fault Diagnosis of Rotating Machinery Based on Combination of Deep Belief Network and One-dimensional Convolutional Neural Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه رله با توان بالا بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه رله با توان بالا بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک شبکه رله با توان بالا بی سیم با تخصیص زمان و توان مشترک عنوان انگلیسی مقاله A high-throughput wireless-powered relay network with joint time and power allocations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین کور توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین کور توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین کور توزیع شده مبتنی بر استنتاج آماری در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Statistical Inference-Based Distributed Blind Estimation in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل توالی به توالی سلسله مراتبی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل توالی به توالی سلسله مراتبی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل توالی به توالی سلسله مراتبی برای طبقه بندی متن چند برچسبی عنوان انگلیسی مقاله Hierarchical Sequence-to-Sequence Model for Multi-Label Text Classification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مراحل اختلال شناختی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مراحل اختلال شناختی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله MCADNNet: شناسایی مراحل اختلال شناختی از طریق مدل های موثر توپولوژیکی شبکه عصبی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) پیچشی عنوان انگلیسی مقاله MCADNNet: Recognizing Stages of Cognitive Impairment Through Efficient Convolutional fMRI and MRI Neural Network Topology Models انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مهندسی فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI