مقالات فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 24 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای ترولینگ مخرب آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای ترولینگ مخرب آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با رفتارهای ترولینگ مخرب آنلاین عنوان انگلیسی مقاله An examination of psychosocial factors associated with malicious online trolling behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های مدیریت پروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های مدیریت پروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های مدیریت پروژه و عملکرد پروژه های توسعه ی نرم افزاری: نقش مدیریت ریسک الزامات عنوان انگلیسی مقاله Project governance mechanisms and the performance of software development projects: Moderating role of requirements risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی با اشباع ورودی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی با اشباع ورودی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ردیابی با اشباع ورودی و محدودیت های کامل برای کشتی های سطحی عنوان انگلیسی مقاله Tracking Control With Input Saturation and Full-State Constraints for Surface Vessels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه مبتنی بر شبکه عصبی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه مبتنی بر شبکه عصبی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانه مبتنی بر شبکه عصبی تصادفی برای طبقه بندی بافت پویا عنوان انگلیسی مقاله Randomized neural network based signature for dynamic texture classification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب داده محور بهینه سازی مدل و مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت میکروبی عنوان انگلیسی مقاله A Data-Driven Based Framework of Model Optimization and Neural Network Modeling for Microbial Fuel Cells انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی وسیله نقلیه با منابع قابل حمل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی وسیله نقلیه با منابع قابل حمل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیریابی وسیله نقلیه با منابع قابل حمل: استفاده از هم پیمایی و پیاده روی برای خدمات در محل عنوان انگلیسی مقاله Vehicle routing with transportable resources: Using carpooling and walking for on-site services انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اینترنت اشیا در کشاورزی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اینترنت اشیا در کشاورزی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش اینترنت اشیا (IoT) در کشاورزی برای اجرای کشاورزی هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A Survey on the Role of IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار تشخیص تصویر تقریباً تکراری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار تشخیص تصویر تقریباً تکراری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیار تشخیص تصویر تقریباً تکراری بدون نظارت عنوان انگلیسی مقاله Benchmarking unsupervised near-duplicate image detection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط نهفته برای کاربردهای شبکه عصبی پیچشی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط نهفته برای کاربردهای شبکه عصبی پیچشی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب استنباط نهفته برای کاربردهای شبکه عصبی پیچشی عنوان انگلیسی مقاله An Embedded Inference Framework for Convolutional Neural Network Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده بانک ها از اینستاگرام برای روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز عرب در رسانه های اجتماعی: چگونه بانک ها در کویت از اینستاگرام برای روابط عمومی استفاده می کنند عنوان انگلیسی مقاله An Arab perspective on social media: How banks in Kuwait use instagram for public relations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب تصویر چند فوکوسی مبتنی بر شبکه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب تصویر چند فوکوسی مبتنی بر شبکه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب تصویر چند فوکوسی مبتنی بر شبکه باقی مانده در دامنه شارلت غیر زیر نمونه ای عنوان انگلیسی مقاله Multi-Focus Image Fusion Based on Residual Network in Non-Subsampled Shearlet Domain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی شبکه های خصوصی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازی شبکه های خصوصی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه اندازی پویا شبکه های خصوصی مجازی و امنیت پروتکل اینترنت در زنجیره عملکردی خدمات عنوان انگلیسی مقاله Dynamic setup of IPsec VPNs in service function chaining انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی در فیس بوک و تضاد سیاسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تمدنی در فیس بوک و تضاد سیاسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بی تمدنی در فیس بوک و تضاد سیاسی: نقش میانجی جستجوی نظرات بیشتر و احساسات منفی عنوان انگلیسی مقاله Incivility on Facebook and political polarization: The mediating role of seeking further comments and negative emotion انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات مهندسی فناوری اطلاعات با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI