دانلود رایگان مقاله ISI نود یا گره شبکه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و سنجش عملکرد پروتکل گره اصلی مبنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و سنجش عملکرد پروتکل گره اصلی مبنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت و ارزیابی عملکرد پروتکل گره اصلی براساس بلاک چین اعتبار در شبکه بیت کوین عنوان انگلیسی مقاله Security and performance evaluation of master node protocol based reputation blockchain in the bitcoin network انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت اطلاعات برای رایانش اعتماد در دستگاه های IOT با منابع محدود – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت اطلاعات برای رایانش اعتماد در دستگاه های IOT با منابع محدود – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت اطلاعات برای محاسبات اعتماد در دستگاه های اینترنت اشیاء با محدودیت منابع عنوان انگلیسی مقاله Information management for trust computation on resource-constrained IoT devices انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An intelligent based healthcare security monitoring schemes for detection of node replication attack in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم موازی موثر در تشخیص گره های تاثیر گذار در شبکه های زیستی بزرگ واحد پردازش گرافیکی عنوان انگلیسی مقاله Efficient parallel algorithm for detecting influential nodes in large biological networks on the Graphics Processing Unit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله BTEM: Belief based trust evaluation mechanism for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرابی های زنجیره ای در شبکه های حسگر بی سیم با توزیع مجدد بار پیوندها و گره ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرابی های زنجیره ای در شبکه های حسگر بی سیم با توزیع مجدد بار پیوندها و گره ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرابی های زنجیره ای در شبکه های حسگر بی سیم با توزیع مجدد بار پیوندها و گره ها عنوان انگلیسی مقاله Cascading failures in wireless sensor networks with load redistribution of links and nodes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی به درخواست داده کارآمد در شبکه های ادهاک وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی به درخواست داده کارآمد در شبکه های ادهاک وسیله نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخگویی به درخواست داده کارآمد در شبکه های ادهاک وسیله نقلیه بر اساس گره های مه و فیلترها عنوان انگلیسی مقاله Efficient data request answering in vehicular Ad-hoc networks based on fog nodes and filters انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اصلی و خزنده “ادهاک” – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های اصلی و خزنده “ادهاک” – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پارادایم MIoT: ویژگی های اصلی و خزنده “ادهاک” عنوان انگلیسی مقاله The MIoT paradigm: Main features and an “ad-hoc” crawler انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص اجتماع و شناسایی گره تأثیرگذار در شبکه های پیچیده با استفاده از برنامه نویسی ریاضی عنوان انگلیسی مقاله Community Detection and Influential Node Identification in Complex Networks using Mathematical Programming انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 عنوان انگلیسی مقاله Design of Wireless Node Based on AR9341 انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح انتخاب گره رله ترکیبی برای انتشار پیام در VANETs – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح انتخاب گره رله ترکیبی برای انتشار پیام در VANETs – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح انتخاب گره رله ترکیبی برای انتشار پیام در VANETs عنوان انگلیسی مقاله A hybrid relay node selection scheme for message dissemination in VANETs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد برآورد احتمالی اتصال گره ها بر اساس شبکه بیزی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد برآورد احتمالی اتصال گره ها بر اساس شبکه بیزی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد برآورد احتمالی اتصال گره ها بر اساس شبکه بیزی برای DTN عنوان انگلیسی مقاله Nodes contact probability estimation approach based on Bayesian network for DTN انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره های تاثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی گره های تاثیرگذار در شبکه های پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying influential nodes in complex networks based on AHP ترجمه عنوان مقاله شناسایی گره های تاثیرگذار در شبکه های […]

دانلود رایگان مقاله ISI نود یا گره شبکه (Network Node) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف گره شبکه: در شبکه های مخابراتی، یک گره، یا یک نقطه توزیع مجدد یا یک نقطه پایانی ارتباطات است. تعریف گره به شبکه و لایه پروتکل مورد بحث بستگی دارد. گره شبکه فیزیکی یک وسیله الکترونیکی است که به یک شبکه متصل می شود، و قادر به ایجاد، دریافت یا انتقال اطلاعات از طریق یک کانال ارتباطی است. در نتیجه یک نقطه توزیع غیر فعال مانند یک تابلوی توزیع یا پچ پنل گره محسوب نمی شود.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات نود یا گره شبکه در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.