دانلود رایگان مقاله ISI ارزش مشتری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفکری ورای حساب محرمانه: بررسی واکنش ها برای نظارت بر مشتری عنوان انگلیسی مقاله Thinking Beyond Privacy Calculus: Investigating Reactions to Customer Surveillance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی براساس ارزش ویژه مشتری، رضایت مشتری و وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری عنوان انگلیسی مقاله Strategies for creating value through individual and collective customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد بازارهای با ارزش برای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر داده ها: مطالعه موردی تجربی عنوان انگلیسی مقاله Establishing high value markets for data-driven customer relationship management systems: An empirical case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه مشتری نسبت به خدمات نوآورانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه مشتری نسبت به خدمات نوآورانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه مشتری نسبت به ارزش دهی به محصولات و خدمات نوآورانه عنوان انگلیسی مقاله Customer perspective of value for innovative products and services انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر احساسات مثبت و منفی بر اهداف وفاداری و اثر متقابل آن ها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر احساسات مثبت و منفی بر اهداف وفاداری و اثر متقابل آن ها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر احساسات مثبت و منفی بر اهداف وفاداری و اثر متقابل آن ها با پیش برندگان ارزش مشتری عنوان انگلیسی مقاله The impact of positive and negative emotions on loyalty intentions and their interactions with customer equity drivers انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و رفتار پذیرش فناوری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و رفتار پذیرش فناوری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating linkage between customer value and technology adoption behaviour: A study of banking sector in India ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم آفرینی ارزش مشتری با محک زنی منابع بازاریابی  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم آفرینی ارزش مشتری با محک زنی منابع بازاریابی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ترجمه عنوان مقاله  استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای انتقادی مدیریت دانش: شیوه ایجاد ارزش مشتری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای انتقادی مدیریت دانش: شیوه ایجاد ارزش مشتری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value ترجمه عنوان مقاله  فرآیندهای انتقادی مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت کسب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارزش مشتری و ساختار قدرت در تصمیم گیری انتخابی زنجیره تامین و تصمیم گیری های قیمت گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارزش مشتری و ساختار قدرت در تصمیم گیری انتخابی زنجیره تامین و تصمیم گیری های قیمت گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The effect of customer value and power structure on retail supply chain product choice and pricing decisions ترجمه عنوان مقاله  تاثیر ارزش مشتری و ساختار قدرت در تصمیم گیری های انتخابی زنجیره عرضه و تصمیم گیری های قیمت گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ارجاع، ارزش مشتری و ارتباط خواص Dyadic ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ارجاع، ارزش مشتری و ارتباط خواص Dyadic ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Referral programs, customer value, and the relevance of dyadic characteristics ترجمه عنوان مقاله  برنامه های ارجاع، ارزش مشتری و ارتباط ویژگی های Dyadic فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاداقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت کسب و کار MBA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شخصیت برندکشور مبدا باعث ارزش مشتری خرده فروشی می شود؟  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شخصیت برندکشور مبدا باعث ارزش مشتری خرده فروشی می شود؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach ترجمه عنوان مقاله آیا شخصیت نام تجاری کشور مبدا باعث ارزش طول عمر مشتری خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل کلان داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک به ایجاد مشتری با نقشه برداری معیار سنجش شناسایی منابع بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک به ایجاد مشتری با نقشه برداری معیار سنجش شناسایی منابع بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ترجمه عنوان مقاله  استفاده از نقشه برداری و معیار سنجش برای شناسایی منابع بازاریابی که به ایجاد ارزش مشتری کمک می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار […]

دانلود رایگان مقاله ISI ارزش مشتری (Customer Value) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ارزش مشتری اینجا کلیک نمایید.