دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت دولتی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی: کاربردی برای شرکت های دولتی ارائه دهنده خدمات شرکت نفت پمکس در جنوب شرقی مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Measuring the Innovation Orientation of Organizational Culture: An Application to the Service Provider Companies of the State-Owned Oil Company PEMEX in the Southeast of Mexico […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله The Analysis of Public Funds Utilization Efficiency for Climate Neutrality in the European Union Countries نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش رسانه های اجتماعی به راه اندازی خرده فروشی مجاز حشیش- الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش رسانه های اجتماعی به راه اندازی خرده فروشی مجاز حشیش- الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واکنش رسانه های اجتماعی به راه اندازی خرده فروشی مجاز حشیش در انتاریو ، کانادا عنوان انگلیسی مقاله The social media response to the rollout of legalized cannabis retail in Ontario, Canada انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط های نهادی کشور و استراتژی بین المللی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط های نهادی کشور و استراتژی بین المللی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط های نهادی کشور و استراتژی بین المللی: بررسی و تجزیه و تحلیل تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Country institutional environments and international strategy: A review and analysis of the research انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Inflation expectations and the recovery from the Great Depression in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی عنوان انگلیسی مقاله Political uncertainty and the choice of debt sources انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزیابی دولت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزیابی دولت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات ارزیابی دولت الکترونیکی، اعتماد و تقسیم دیجیتال در میزان استفاده از دولت الکترونیک در کشورهای اروپایی عنوان انگلیسی مقاله The effects of e-government evaluation, trust and the digital divide in the levels of e-government use in European countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد ترک شغل کارگران بهزیستی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار: چشم اندازی از تبادل اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Justice perceptions, perceived insider status, and gossip at work: A social exchange perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی در صنعت میهمان نوازی چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات رهبری اصیل بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در صنعت میهمان نوازی چین عنوان انگلیسی مقاله The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها عنوان انگلیسی مقاله Combining organizational change management and organizational ambidexterity using data transformation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری عنوان انگلیسی مقاله Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایز دو نوع یادگیری در طراحی قرارداد: شواهدی از صنعت ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Differentiating two types of learning in contract design: Evidence from the construction industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت دولتی به زبان انگلیسی از مجلات ISI