دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت دولتی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات سرمایه اجتماعی بر ناهمگنی دانش – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات سرمایه اجتماعی بر ناهمگنی دانش – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات سرمایه اجتماعی بر ناهمگنی دانش عنوان انگلیسی مقاله The effects of social capital on knowledge heterogeneity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ به شایعات در مورد خطرات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ به شایعات در مورد خطرات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های مؤثر برای پاسخ به شایعات در مورد خطرات: مورد مواد غذایی آلوده به پرتو در کره جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Effective strategies for responding to rumors about risks: The case of radiation-contaminated food in South Korea انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراتر از رسمی سازی آسیب شناسی: درک ساختار سازمانی و مقررات دست و پاگیر عنوان انگلیسی مقاله More than Pathological Formalization: Understanding Organizational Structure and Red Tape انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سبز کردن صنعت میهمان نوازی و چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سبز کردن صنعت میهمان نوازی: چگونه شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی در هتل ها تأثیر دارد؟ یک مطالعه ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک امور دولتی در بروکسل عنوان انگلیسی مقاله The Strategic Management of Government Affairs in Brussels انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر معنویت در محل کار بر تعهد کارکنان در مهمان نوازی، قصد ماندن و ارائه خدمات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر معنویت در محل کار بر تعهد کارکنان در مهمان نوازی، قصد ماندن و ارائه خدمات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر معنویت در محل کار بر تعهد کارکنان در مهمان نوازی، قصد ماندن و ارائه خدمات عنوان انگلیسی مقاله The effect of workplace spirituality on hospitality employee engagement, intention to stay, and service delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی (OCB) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی (OCB) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا رفتار شهروندی سازمانی (OCB) یک پیش بینی کننده برای هوش فرهنگی (CQ) می باشد؟ عنوان انگلیسی مقاله Is the Organizational Citizenship Behavior (OCB) a predictor for the Cultural Intelligence (CQ)? انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فقط زمانی که ما موافقت میکنیم! چگونگی تعدیل تأثیر رهبری هدف گرا بر انگیزه خدمات عمومی با ارزش متعادل عنوان انگلیسی مقاله Only When We Agree! How Value Congruence Moderates the Impact of Goal‐Oriented Leadership on Public Service Motivation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش میان فرهنگی بین مهاجران و اتباع کشور میزبان در ویتنام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش میان فرهنگی بین مهاجران و اتباع کشور میزبان در ویتنام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اشتراک گذاری دانش میان فرهنگی بین مهاجران و اتباع کشور میزبان در ویتنام: یک مطالعه مبتنی بر عمل روابط ارتباطی و پویایی قدرت عنوان انگلیسی مقاله Intercultural Knowledge Sharing Between Expatriates and Host-country Nationals in Vietnam: A Practice-based Study of Communicative Relations and Power Dynamics انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر افشای اجباری CSR بر سودآوری شرکت و اثرات جانبی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر افشای اجباری CSR بر سودآوری شرکت و اثرات جانبی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر افشای اجباری CSR بر سودآوری شرکت و اثرات جانبی اجتماعی: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله The effect of mandatory CSR disclosure on firm profitability and social externalities: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های پنج ساله: امور مالی چین – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های پنج ساله: امور مالی چین – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های پنج ساله، امور مالی چین و پیامدهای آن عنوان انگلیسی مقاله Five-year plans, China finance and their consequences انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه تئوری آژانس در مشارکت دولتی و خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه تئوری آژانس در مشارکت دولتی و خصوصی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه تئوری آژانس در مشارکت دولتی و خصوصی: پروژه توسعه بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Agency theory perspective on public-private-partnerships: international development project انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ادراکی مشارکت عمومی و خصوصی: مطالعه ای از کانادا عنوان انگلیسی مقاله The perceived efficacy of public-private partnerships: A study from Canada انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت دولتی به زبان انگلیسی از مجلات ISI