دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 15 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت: شواهد ارائه شده از قوانین تقاضای جهانی عنوان انگلیسی مقاله Shareholder litigation rights and corporate cash holdings: Evidence from universal demand laws انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت سازمانی تاثیرگذار عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, firm value, and influential institutional ownership انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها: تجزیه و تحلیل ساختار نهادی از چین عنوان انگلیسی مقاله Government ownership and the capital structure of firms: Analysis of an institutional context from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت ها: شواهد شرکتهای تونس پس از انقلاب عنوان انگلیسی مقاله The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مراحل اولیه ورشکستگی SME: آیا بازار بانکی محلی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Early stage SME bankruptcy: does the local banking market matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی: شواهد از چین عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Evidence From China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکت ها در حساب های دریافتی سرمایه گذاری می کنند؟ یک تحقیق تجربی از بخش تولید مالزی عنوان انگلیسی مقاله Why do firms invest in accounts receivable? An empirical investigation of the Malaysian manufacturing sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی عنوان انگلیسی مقاله Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفافیت و نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفافیت و نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شفافیت و نوآوری شرکت عنوان انگلیسی مقاله Transparency and firm innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه: شواهدی از اردن عنوان انگلیسی مقاله Gender diversity on boards and forward-looking information disclosure: evidence from Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفاهیم TARP: شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل عنوان انگلیسی مقاله The implications of TARP: Evidence from bank performance and CEO pension benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران و شرکت های چند ملیتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران و شرکت های چند ملیتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهاجران و شرکت های چند ملیتی: نقش وابستگی نهادی و ارتباطات در FDI عنوان انگلیسی مقاله Migrants and multinational firms: The role of institutional affinity and connectedness in FDI انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI