دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 16 از 23 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراحل اولیه ورشکستگی SME – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مراحل اولیه ورشکستگی SME: آیا بازار بانکی محلی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Early stage SME bankruptcy: does the local banking market matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر انگیزه مسابقات بر روی ارائه مجدد امور مالی: شواهد از چین عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Tournament Incentives on Financial Restatements: Evidence From China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکت ها در حساب های دریافتی سرمایه گذاری می کنند؟ یک تحقیق تجربی از بخش تولید مالزی عنوان انگلیسی مقاله Why do firms invest in accounts receivable? An empirical investigation of the Malaysian manufacturing sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم های بازار و دینامیک مالی در بازار سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق با شبکه های حافظه کوتاه مدت برای پیش بینی بازارهای مالی عنوان انگلیسی مقاله Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفافیت و نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شفافیت و نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شفافیت و نوآوری شرکت عنوان انگلیسی مقاله Transparency and firm innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و افشای اطلاعات آینده نگرانه: شواهدی از اردن عنوان انگلیسی مقاله Gender diversity on boards and forward-looking information disclosure: evidence from Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفاهیم TARP: شواهدی از عملکرد بانک و مزایای بازنشستگی مدیر عامل عنوان انگلیسی مقاله The implications of TARP: Evidence from bank performance and CEO pension benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران و شرکت های چند ملیتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران و شرکت های چند ملیتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهاجران و شرکت های چند ملیتی: نقش وابستگی نهادی و ارتباطات در FDI عنوان انگلیسی مقاله Migrants and multinational firms: The role of institutional affinity and connectedness in FDI انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی عنوان انگلیسی مقاله Determinants and economic consequences of cash flow restatements انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت: شواهد بیشتر ارائه شده از کشور چین عنوان انگلیسی مقاله Do Financial Markets Care about Corporate Social Responsibility Disclosure? Further Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سهام بیش ارزش گذاری شده پیش بینی شده و گذشته نگر: نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول عنوان انگلیسی مقاله Ex ante and ex post overvalued equities: The roles of corporate governance and product market competition انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI