دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت مالی - صفحه 16 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی صورت جریان های نقدی عنوان انگلیسی مقاله Determinants and economic consequences of cash flow restatements انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت دادن بازارهای مالی به افشاگری مسئولیت اجتماعی شرکت: شواهد بیشتر ارائه شده از کشور چین عنوان انگلیسی مقاله Do Financial Markets Care about Corporate Social Responsibility Disclosure? Further Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سهام بیش ارزش گذاری شده پیش بینی شده و گذشته نگر: نقش حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول عنوان انگلیسی مقاله Ex ante and ex post overvalued equities: The roles of corporate governance and product market competition انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد واقعی، محیط سازمانی و عملکرد عامل آینده: یک مطالعه بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management, Institutional Environment, and Future Operating Performance: An International Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی های مدیریت درآمد و سایر اظهارات آینده نگرانه عنوان انگلیسی مقاله Management earnings forecasts and other forward-looking statements انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه سهام فصلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه سهام فصلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه سهام فصلی عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and seasoned equity offerings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات: شواهدی از تجزیه و تحلیل زبانی عنوان انگلیسی مقاله Management deception, big-bath accounting, and information asymmetry: Evidence from linguistic analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های مدیریت سود برای حفظ یک رشته از انتظارات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های مدیریت سود برای حفظ یک رشته از انتظارات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های مدیریت سود برای حفظ یک رشته از انتظارات جلسه یا غلبه تحلیلگر عنوان انگلیسی مقاله Earnings management strategies to maintain a string of meeting or beating analyst expectations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی پیش بینی چرخه کسب و کار با نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی پیش بینی چرخه کسب و کار با نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی پیش بینی چرخه کسب و کار با نقدینگی بازار بورس و نوسان پذیری عنوان انگلیسی مقاله Can stock market liquidity and volatility predict business cycles? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش CFO و حقوق و مزایای CFO – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش CFO و حقوق و مزایای CFO – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش CFO و حقوق و مزایای CFO: تحلیل تجربی از مفاهیم آن عنوان انگلیسی مقاله CFO role and CFO compensation: An empirical analysis of their implications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نقدینگی تجارت بر زمان بندی تجارت داخلی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نقدینگی تجارت بر زمان بندی تجارت داخلی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نقدینگی تجارت بر زمان بندی تجارت داخلی زمانی که حق انتخاب اصلی وجود دارد عنوان انگلیسی مقاله The effects of liquidity trading on insider trade timing when an underlying option is present انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت: یک تحلیل متقابل کشور عنوان انگلیسی مقاله The influence of culture and corporate governance on corporate social responsibility disclosure: A cross country analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت مالی به زبان انگلیسی از مجلات ISI