دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت کسب و کار - صفحه 49 از 52 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محصولات فلگ شیپ به عنوان مهمترین رقیب نوآوری برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محصولات فلگ شیپ به عنوان مهمترین رقیب نوآوری برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Flag up! – Flagship products as important drivers of perceived brand innovativeness ترجمه عنوان مقاله  پرچم بالا – محصولات فلگ شیپ به عنوان مهمترین رقیب نوآوری برند شناخته شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مرتبط با مصرف نام تجاری لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مرتبط با مصرف نام تجاری لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Values associated with luxury brand consumption and the role of gender ترجمه عنوان مقاله  ارزش های مرتبط با مصرف نام تجاری لوکس و نقش جنسیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج مشارکت مستمر شرکت در جوامع برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج مشارکت مستمر شرکت در جوامع برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Promoting continual member participation in firm-hosted online brand communities: An organizational  socialization approach ترجمه عنوان مقاله  ترویج مشارکت مستمر شرکت در جوامع برند آنلاین شرکت میزبانی شده: رویکرد اجتماعی شدن سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Asymmetric effects of customer emotions on satisfaction and loyalty in a utilitarian service context ترجمه عنوان مقاله  اثرات نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت و وفاداری در یک زمینه خدمات مطلوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری و اثر عدالت ابتکاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری و اثر عدالت ابتکاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of customer-initiated justice on customer-oriented behaviors ترجمه عنوان مقاله  تاثیر عدالت ابتکاری توسط مشتری در رفتارهای مشتری گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله  مقاله پژوهشی (Research article) مقال بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات آنلاین در سرمایه گذاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات آنلاین در سرمایه گذاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of online information on investing decisions of reward-based crowdfunding ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اطلاعات آنلاین در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مبتنی بر پاداش مبتنی بر مخارج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نوآوری با نقش رفتار شهروندی سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نوآوری با نقش رفتار شهروندی سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of interorganizational citizenship behaviors in the innovation process ترجمه عنوان مقاله  نقش رفتار شهروندی سازمانی در روند نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A power-responsibility equilibrium framework for fairness: Understanding consumers’ implicit privacy  concerns for location-based services ترجمه عنوان مقاله  چارچوب تعادل قدرت و مسئولیت برای عدالت: درک نگرانی های حریم خصوصی ضمنی مصرف کنندگان برای خدمات  مبتنی بر مکان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل باس برای پیش بینی فروش محصول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل باس برای پیش بینی فروش محصول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Product sales forecasting using online reviews and historical sales data: A method combining the Bass model  and sentiment analysis ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی فروش محصول با استفاده از بررسی های آنلاین و داده های فروش مبنی بر تاریخ: روش متشکل از مدل باس و  تحلیل احساسات فرمت مقاله  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویداد بحران تکامل سازمان فروش شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویداد بحران تکامل سازمان فروش شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How critical events shape the evolution of sales organizations: A case study of a business-to-business  services firm ترجمه عنوان مقاله  چگونه رویدادهای بحرانی تکامل سازمان های فروش را شکل می دهند: مطالعه موردی یک شرکت خدمات بنگاه به بنگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش مصرف کننده به استراتژی مالیات شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش مصرف کننده به استراتژی مالیات شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Consumer reactions to corporate tax strategies: The role of political ideology ترجمه عنوان مقاله  واکنش مصرف کنندگان به استراتژی های مالیاتی شرکت ها: نقش ایدئولوژی سیاسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی رفتاری مصرف کنندگان مرد کره ای در فروشگاه مولتی برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی رفتاری مصرف کنندگان مرد کره ای در فروشگاه مولتی برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Contemporary dandies: The behavioral characteristics of Korean male consumers in fashion multi-brand  stores and tailor shops ترجمه عنوان مقاله  خوش پوشی معاصر: ویژگی های رفتاری مصرف کنندگان مرد کره ای در فروشگاه های مولتی برند مد و مغازه های خیاطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Buyer-supplier relationship decline: A norms-based perspective ترجمه عنوان مقاله  کاهش روابط خریدار و تامین کننده: چشم انداز مبتنی بر هنجارها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت کسب و کار به زبان انگلیسی از مجلات ISI