دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت کسب و کار - صفحه 49 از 54 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بالای رئیس مدیر عامل مدیران داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بالای رئیس مدیر عامل مدیران داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Avoiding the “too comfortable in the saddle” syndrome: Obtaining high performance from the chairperson,  CEO and inside directors ترجمه عنوان مقاله  اجتناب از سندرم “بیش از حد راحت بودن”: به دست آوردن عملکرد بالای رئیس، مدیر عامل و مدیران داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The antecedents of cross-functional coordination and their implications for marketing adaptiveness ترجمه عنوان مقاله  هماهنگی متقابل کارکرد و پیامدهای آن برای سازگاری بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز هویت سازمانی انتخاب حق امتیاز کارآفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز هویت سازمانی انتخاب حق امتیاز کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله When do franchisors select entrepreneurial franchisees? An organizational identity perspective ترجمه عنوان مقاله  وقتی دارندگان حق امتیاز،حق امتیاز کارآفرینی را انتخاب می کنند؟ چشم انداز هویت سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Start-ups, incumbents, and the effects of takeover competition ترجمه عنوان مقاله  شروع کار، شرکت کنندگان و تاثیرات رقابت تصدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اولویت بندی هزینه مدیریت جریان فروش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اولویت بندی هزینه مدیریت جریان فروش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of managerial cost prioritization on sales force turnover ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اولویت بندی هزینه های مدیریت بر جریان فروش نیروی انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت آموزش داخل فروشگاه قانونی خرده فروشان قصد خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فعالیت آموزش داخل فروشگاه قانونی خرده فروشان قصد خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Making the store a place of learning: The effects of in-store educational activities on retailer legitimacy and  shopping intentions ترجمه عنوان مقاله  ساختن فروشگاه به عنوان محل یادگیری: تاثیر فعالیت های آموزشی داخل فروشگاه بر قانونی بودن خرده فروشان و قصد  خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خالص پیکربندی هنجار ارتباط روابط مشتری شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خالص پیکربندی هنجار ارتباط روابط مشتری شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Relational norms in customer–company relationships: Net and configurational effects ترجمه عنوان مقاله  هنجارهای ارتباطی در روابط مشتری و شرکت: اثرات خالص و پیکربندی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی برند لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی برند لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله  بازاریابی رسانه های اجتماعی برندهای لوکس: تاثیر بر ارزش سهام برند و رفتار مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Conceptualizing country-of-ingredient authenticity of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی اعتبار کشور از عناصر لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی لوکس درک احساسات مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی لوکس درک احساسات مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Customer emotions and their triggers in luxury retail: Understanding the effects of customer emotions before  and after entering a luxury shop ترجمه عنوان مقاله  احساسات مشتری و عوامل آنها در خرده فروشی های لوکس: درک تاثیرات احساسات مشتری قبل و بعد از ورود به  فروشگاه لوکس فرمت مقاله  PDF نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد وفاداری سبک خرده فروشان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد وفاداری سبک خرده فروشان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of loyalty programs on customer satisfaction, trust, and loyalty toward high- and low-end fashion  retailers ترجمه عنوان مقاله  تاثیر برنامه های وفاداری بر رضایت مشتری، اعتماد و وفاداری به سوی ارزان ترین و گران ترین سبک خرده فروشان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors affecting sportswear buying behavior: A comparative analysis of luxury sportswear ترجمه عنوان مقاله  عوامل موثر بر رفتار خرید لباس ورزشی: تجزیه و تحلیل تطبیقی لباس ورزشی لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مارک  لوکس دیدگاه شخصیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مارک لوکس دیدگاه شخصیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Teen attitudes toward luxury fashion brands from a social identity perspective: A cross-cultural study of  French and U.S. teenagers ترجمه عنوان مقاله  گرایش نوجوانان به نسبت به مارک های لوکس از یک دیدگاه شخصیت اجتماعی: مطالعه متقابل فرهنگی نوجوانان  فرانسوی و آمریکایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت کسب و کار به زبان انگلیسی از مجلات ISI