دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت کسب و کار - صفحه 51 از 53 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط خدمات هواپیما بر روی کیفیت غذا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط خدمات هواپیما بر روی کیفیت غذا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of an aircraft’s service environment on perceptions of in-flight food quality ترجمه عنوان مقاله  تاثیر یک محیط خدمات هواپیما بر روی ادراک کیفیت غذا در پرواز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم غیر حقوق برای شرکت هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم غیر حقوق برای شرکت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Service quality and non-salary mechanism for airline companies in Taiwan ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات و مکانیسم غیر حقوق و دستمزد برای شرکت های هواپیمایی در تایوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Time varying biases and the state of the economy ترجمه عنوان مقاله   سوگیری بی ثباتی زمانی و وضعیت اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An  attention-based view ترجمه عنوان مقاله   تعادل ظرفیت جذب و نوآوری باز درون مرزی برای عملکرد نوآورانه پایدار: یک دیدگاه مبتنی بر توجه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivational orientation as a mediator in the relationship between personality and protean and boundaryless  careers ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل گوناگون و بدون مرز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم کاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم کاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The positive outcomes of ‘Socially Sharing Negative Emotions’ in workteams: A conceptual exploration ترجمه عنوان مقاله  نتایج مثبت از به اشتراک گذاری اجتماعی احساسات منفی در تیم های کاری: اکتشاف مفهومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory ترجمه عنوان مقاله   استفاده از تئوری سیگنالینگ در تحقیقات مدیریت: شکاف های عمده در نظریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه منابع انسانی با تعهد و عملکرد شغلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه منابع انسانی با تعهد و عملکرد شغلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  High commitment HR practices, the employment relationship and job performance: A test of a mediation  model ترجمه عنوان مقاله  شیوه های منابع انسانی با تعهد بالا، رابطه اشتغال و عملکرد شغلی: آزمون یک مدل میانجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار کارمند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system  configurations and relational climates ترجمه عنوان مقاله  نقش بافت سازمانی در پرورش رفتار فعال کارمند: فعل و انفعال بین تنظیمات سیستم HR و جو رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارتباط بین مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی: نقش نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of  recent patterns ترجمه عنوان مقاله  استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات مدیریت و کسب و کار برتر: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization  and flexible work arrangements ترجمه عنوان مقاله  آیا سیستم کار با عملکرد بالا همیشه یک ابزار ابقای با ارزش است؟ نقش استفاده از نیروی کار زن و مقدمات کار انعطاف  پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت کسب و کار به زبان انگلیسی از مجلات ISI