دانلود رایگان مقالات فصلی مدیریت - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک های مالی و مدیریت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک های مالی و مدیریت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک های مالی و مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Financial Risks and Management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل بیست و سه – برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Chapter Twenty Three – Activity-Based Costing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مجدد بر اساس برنامه ریزی منابع سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مجدد بر اساس برنامه ریزی منابع سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی مجدد بر اساس برنامه ریزی منابع سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Enterprise resource planning–driven redesign انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۲۳ – دیدگاه های طول عمر در مورد احساسات، استرس و مدیریت تعارض عنوان انگلیسی مقاله Chapter 23 – Lifespan Perspectives on Emotion, Stress, and Conflict Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی و مدیریت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی و مدیریت استراتژیک – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی و مدیریت استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله Strategy and Strategic Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک احساسات در برندسازی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Understanding Emotions in B2B Branding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نتایج در بازاریابی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نتایج در بازاریابی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی عینی نتایج دقیق در بازاریابی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Accurately Predicting Precise Outcomes in Business-to-Business Marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Human Resources Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت جامع (TQM) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت جامع (TQM) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۲۲ – مدیریت کیفیت جامع (TQM) عنوان انگلیسی مقاله Chapter 22 – Total Quality Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی در فروش تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی در فروش تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی در فروش تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Branding within B2B Sales انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی بومی در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت منابع انسانی بومی در آفریقا – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی بومی در آفریقا: درس های تجربی از چهار ناحیه عنوان انگلیسی مقاله Indigenous Human Resource Management Practices in Africa: Empirical Lessons from Four Sub-regions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی آنلاین و زمینه تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی آنلاین و زمینه تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی آنلاین و زمینه تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Online Branding and the B2B Context انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برندسازی تجارت به تجارت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش برندسازی تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Value of B2B Branding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

دانلود رایگان مقالات فصلی مدیریت (Chapter Item) به زبان انگلیسی از مجلات ISI