دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی - صفحه 23 از 25 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and competitive advantage in Uganda’s microfinance industry ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و مزیت رقابت در صنعت سرمایه گذاری خرد اوگاندا فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and firm performance؛ Differentiating between accounting-based and market-based performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد شرکت؛ ایجاد تفاوت بین عملکرد بر پایه حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عامل تحرک گزارش سرمایه فکری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عامل تحرک گزارش سرمایه فکری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What drives intellectual capital reporting? Evidence from Kuwait ترجمه عنوان مقاله عامل تحرک گزارش سرمایه فکری؛ شواهدی از کویت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی: بانکداری ترکیه – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و عملکرد مالی: بانکداری ترکیه – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری و عملکرد مالی: یک مطالعه درباره بخش بانکداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن و افشای اطلاعات سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن و افشای اطلاعات سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Women directors and disclosure of intellectual capital information ترجمه عنوان مقاله مدیران زن و افشای اطلاعات سرمایه فکری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و ایجاد ارزش در واحد های تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری و ایجاد ارزش در واحد های تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The intellectual capital and the creation of value in research units linked to the Brazilian Ministry of Science Technology and Innovation ترجمه عنوان مقاله سرمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داده کاوی برای شناسایی رهبران عقیده سیار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داده کاوی برای شناسایی رهبران عقیده سیار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employing a data mining approach for identification of mobile opinion leaders and their content usage patterns in large telecommunications datasets ترجمه عنوان مقاله استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات اجتماعی میان رهبران عقیده در جوامع مجازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات اجتماعی میان رهبران عقیده در جوامع مجازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accumulation mechanism of opinion leaders’ social interaction ties in virtual communities: Empirical evidence from China ترجمه عنوان مقاله مکانیسم انباشت ارتباطات تعامل اجتماعی میان رهبران […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services ترجمه عنوان مقاله استفاده از رهبران عقیده آنلاین برای ترویج […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Subnational climate entrepreneurship: innovative climate action in California and São Paulo ترجمه عنوان مقاله شرایط کارآفرینی ملیتی: شرایط نوآوری عمل در کالیفرنیا و سائوپائولو فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير مدیرعامل اجرایی در گزارش های حسابرسی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير مدیرعامل اجرایی در گزارش های حسابرسی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of CEO tenure and specialization on timely audit reports of Iranian listed companies ترجمه عنوان مقاله تاثير مدیرعامل اجرایی و تخصص در گزارش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی حرفه ای بهداشت حرفه ای و آمادگی برای EBP – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی حرفه ای بهداشت حرفه ای و آمادگی برای EBP – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Health professions faculty beliefs, confidence, use, and perceptions of organizational culture and readiness for EBP: A cross-sectional, descriptive survey ترجمه عنوان مقاله اعتقادات، اعتماد به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی ساختار هیئت مدیره و […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر