دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی - صفحه 24 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شایستگی مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland ترجمه عنوان مقاله  مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در لهستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و معماری گرایش های مرتبط  مدیریت پروژه، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای شایستگی مدیر پروژه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای شایستگی مدیر پروژه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies ترجمه عنوان مقاله  ارتقای شایستگی های یک مدیر پروژه: ارائه یک دیدگاه جمعی از شایستگی های مهم تر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا شرایط نوآوری اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا شرایط نوآوری اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Transformational leadership, innovation climate, creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study ترجمه عنوان مقاله  رهبری تحول گرا، شرایط نوآوری، اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان: یک بررسی چند سطحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning ترجمه عنوان مقاله  تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت منابع انسانی، نوآوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیات مدیره و ساختار سرمایه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیات مدیره و ساختار سرمایه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Board of directors’ composition and capital structure ترجمه عنوان مقاله  ترکیب هیات مدیره و ساختار سرمایه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار و مدیریت اجرایی مجله  تحقیق در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محرک انگیزشی پیاده سازی استاندارد ایزو ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محرک انگیزشی پیاده سازی استاندارد ایزو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards ترجمه عنوان مقاله  تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری چند معیار برای بهینه سازی مشکلات تجارت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری چند معیار برای بهینه سازی مشکلات تجارت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects ترجمه عنوان مقاله  مدل تصمیم گیری چند معیار جدید برای بهینه سازی مشکلات تجارت، کیفیت زمان و هزینه در پروژه های ساختمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The quality of service: An overall performance assessment for water utilities ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات: ارزیابی عملکرد کلی برای آب و برق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر