دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 45 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لندمارک عمومی کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لندمارک عمومی کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  RunTex: A community landmark run out of business ترجمه عنوان مقاله  RunTex:تمام شدن لندمارک عمومی کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی پایداری اجتماعی استراتژی شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی پایداری اجتماعی استراتژی شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Not made in China: Integration of social sustainability into strategy at Nudie Jeans Co ترجمه عنوان مقاله  ساخته نشده توسط چین: یکپارچگی پایداری اجتماعی در استراتژی شرکت Nudie Jeans فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موضوعات پژوهش استراتژیک نوردیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موضوعات پژوهش استراتژیک نوردیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Nordic strategy research—Topics, theories, and trends ترجمه عنوان مقاله  پژوهش استراتژیک نوردیک – موضوعات، نظریه ها و روند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استراتژی غیرمستقیم برای شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استراتژی غیرمستقیم برای شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Nonmarket strategies predictors for foreign firms ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی های استراتژی غیرمستقیم برای شرکت های خارجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modelling uncertainty in stochastic multicriteria acceptability analysis ترجمه عنوان مقاله  عدم قطعیت مدل سازی در تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی یکپارچه برنامه ریزی تولید طرح انبار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی یکپارچه برنامه ریزی تولید طرح انبار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Integrated Strategy for a Production Planning and Warehouse Layout Problem: Modeling and Solution  Approaches ترجمه عنوان مقاله  یک استراتژی یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و مشکل طرح انبار: مدل سازی و راه حل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد آب و برق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The quality of service: An overall performance assessment for water utilities ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خدمات: ارزیابی عملکرد کلی برای آب و برق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عرضه کننده خرید شرکت وضعیت استراتژیک کسب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عرضه کننده خرید شرکت وضعیت استراتژیک کسب

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  I’m your man: How suppliers gain strategic status in buying companies ترجمه عنوان مقاله  من مرد شما هستم: چگونه عرضه کنندگان در خرید شرکت ها وضعیت استراتژیک کسب می کنند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective ترجمه عنوان مقاله  تاثیر سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان تکنولوژیکی بر عملکرد استراتژیک: دیدگاه عرضه کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسط چارچوب شریک شدن فناوری استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسط چارچوب شریک شدن فناوری استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic technology partnering: A framework extension ترجمه عنوان مقاله  شریک شدن فناوری استراتژیک: بسط چارچوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی استراتژیک بهبود خدمات بهره برداری مشتریان صنایع انرژی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی استراتژیک بهبود خدمات بهره برداری مشتریان صنایع انرژی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic modeling to improve services and operation to energy industries’ customers ترجمه عنوان مقاله  مدلسازی استراتژیک برای بهبود خدمات و بهره برداری از مشتریان صنایع انرژی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی استراتژیک تجهیز منابع تکنولوژیکی محصول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی استراتژیک تجهیز منابع تکنولوژیکی محصول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic marketing capability: Mobilizing technological resources for new product advantage ترجمه عنوان مقاله  توانایی بازاریابی استراتژیک: تجهیز منابع تکنولوژیکی برای مزیت جدید محصول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری رابطه بین قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of  market orientation, marketing strategy and organisational power ترجمه عنوان مقاله  بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت  سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر