دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی - صفحه 44 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach ترجمه عنوان مقاله  درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection ترجمه عنوان مقاله  چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  محیط زیست، مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک و زنجیره تامین و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت سازمانی امارات متحده عربی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت سازمانی امارات متحده عربی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Towards organisational activism in the UAE: A case study approach. ترجمه عنوان مقاله  به سمت فعالیت های سازمانی در امارات متحده عربی: یک رویکرد مطالعه موردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک و بازاریابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی نوآوری رقبا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی نوآوری رقبا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact of M&A on Rivals’ Innovation Strategy ترجمه عنوان مقاله  تاثیر M & A بر استراتژی نوآوری رقبا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  برنامه ریزی طولانی مدت – Long […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اتحادیه های فنی در صنعت داروسازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اتحادیه های فنی در صنعت داروسازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Rent Appropriation in Strategic Alliances: A Study of Technical Alliances in Pharmaceutical Industry ترجمه عنوان مقاله  تخصیص اجاره در اتحاد های استراتژیک: بررسی اتحادیه های فنی در صنعت داروسازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  داروسازی و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainability and innovation in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان بهداشت درمان – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic sourcing and corporate social responsibility: Aligning a healthcare organization’s strategic objectives ترجمه عنوان مقاله  منابع استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی: هماهنگ کردن اهداف استراتژیک سازمان بهداشت و درمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر  نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست و استراتژی پایدار آسیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست و استراتژی پایدار آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainable policies and strategies in Asia: Challenges for green growth ترجمه عنوان مقاله  سیاست ها و استراتژی های پایدار در آسیا: چالش های رشد سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The global brain and the emerging economy of abundance: Mutualism, open collaboration, exchange  networks and the automated commons ترجمه عنوان مقاله  مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور: تعاونی، همکاری باز، شبکه های تبادل و مشترکات خودکار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز نمونه کار اطلاع سیاست نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز نمونه کار اطلاع سیاست نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A portfolio analysis methodology to inform innovation policy and foresight ترجمه عنوان مقاله  روش تجزیه و تحلیل نمونه کارها برای اطلاع سیاست نوآوری و پیش بینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی جغرافیایی دلفی زمان واقعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی جغرافیایی دلفی زمان واقعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Real Time Spatial Delphi: Fast convergence of experts’ opinions on the territory ترجمه عنوان مقاله  دلفی فضایی، دلفی زمان واقعی، هماهنگی جغرافیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  پیش بینی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک تحقیق پیش بینی استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک تحقیق پیش بینی استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The nature of strategic foresight research: A systematic literature review ترجمه عنوان مقاله  ماهیت تحقیق پیش بینی استراتژیک: یک بررسی ادبی سیستماتیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  پیش بینی فنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لندمارک عمومی کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لندمارک عمومی کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  RunTex: A community landmark run out of business ترجمه عنوان مقاله  RunTex:تمام شدن لندمارک عمومی کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، مدیریت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر