دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی اجتماعی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار دادن بازاریابی اجتماعی کلان به عنوان اهرم برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار دادن بازاریابی اجتماعی کلان به عنوان اهرم برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار دادن بازاریابی اجتماعی کلان به عنوان اهرم برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار: مداخله در سطح شهر با اشاره به مرض چاقی در کشور برزیل عنوان انگلیسی مقاله Leveraging macro-social marketing to achieve sustainable development goals: a city-wide intervention addressing obesity in Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه مشارکت مشتری در پخش زنده بر قصد خرید و جذب مشتری تأثیر می گذارد، دیدگاه خرده فروشان الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله How customer engagement in the live-streaming affects purchase intention and customer acquisition, E-tailer’s perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان: تحلیل سه مورد برای موقعیت یابی برند عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of social responsibility marketing in young millennials – Generation Y: analysis of three cases for brand positioning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز: درسهایی از یک کمپین صخره نوردی عنوان انگلیسی مقاله Social marketing and outdoor recreational advocacy groups: Lessons from a rock climbing campaign انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی اجتماعی در برندسازی شخصی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی اجتماعی در برندسازی شخصی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی اجتماعی و روابط ذینفعان در برندسازی شخصی عنوان انگلیسی مقاله Social dynamics and stakeholder relationships in personal branding انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی داخلی هتل: یک مطالعه اقدام مشارکتی با مورد هتل عنوان انگلیسی مقاله Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهدای عضو در هند – چشم انداز بازاریابی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Organ donation in India—A social marketing perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار وفاداری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد پیوند دادن وضعیت اقتصادی اجتماعی به رفتار وفاداری مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله On linking socioeconomic status to consumer loyalty behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان در مقابل پول: نقش تلاش درک شده در ارزیابی مشتریان از ارائه شرکت های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Time versus money: The role of perceived effort in consumers’ evaluation of corporate giving انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی برای انتقال دختران به مدرسه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی برای انتقال دختران به مدرسه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Way2Go! بازاریابی اجتماعی برای انتقال فعال دختران به مدرسه عنوان انگلیسی مقاله Way2Go! Social marketing for girls’ active transportation to school انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاملات اجتماعی آفلاین و تقاضای خرید آنلاین: آیا میزان تعاملات اجتماعی مهم است؟ عنوان انگلیسی مقاله Offline social interactions and online shopping demand: Does the degree of social interactions matter? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت روابط از طریق رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت روابط از طریق تأثیر گذاران در رسانه های اجتماعی: تأثیر آگاهی پیروان از تأیید پرداختی عنوان انگلیسی مقاله Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری در تجارت اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی باعث ایجاد اعتماد می شود و چه کسی در تجارت اجتماعی وفاداری را دریافت میکند؟ عنوان انگلیسی مقاله What creates trust and who gets loyalty in social commerce? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی اجتماعی (Social Marketing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
بازاریابی اجتماعی: (به انگلیسی: Societal Marketing) یک مفهوم بازاریابی است که معتقد است که یک شرکت یا سازمان باید تصمیمات بازاریابی را نه تنها با در نظر گرفتن خواسته‌های مصرف‌کننده، بلکه نیازهای شرکت، و همچنین منافع بلندمدت جامعه تعیین کند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازاریابی اجتماعی اینجا کلیک نمایید.