مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 29 از 32 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی بحث بازاریابان برای کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی بحث بازاریابان برای کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی بحث بازاریابان برای کسب و کار – بررسی ماهیت معانی کار بازاریابی صنعتی عنوان انگلیسی مقاله How marketers argue for business – Exploring the rhetorical nature of industrial marketing work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل شاخص سبک پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل شاخص سبک پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل شاخص سبک پایدار و پیامدهای آن عنوان انگلیسی مقاله Sustainable fashion index model and its implication انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش قیمت مرجع خارجی در قیمت گذاری آنچه شما می خواهید: یک بررسی تجربی در انواع محصول عنوان انگلیسی مقاله The role of external reference price in pay-what-you-want pricing: An empirical investigation across product types انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم رقابت در بازارهای دو طرفه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم رقابت در بازارهای دو طرفه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم رقابت پلتفرم در بازارهای دو طرفه تحت دوره آنلاین به آفلاین (O2O) عنوان انگلیسی مقاله Regulating platform competition in two-sided markets under the O2O era انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل تأمین کننده و مشتری برای نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل تأمین کننده و مشتری برای نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل تأمین کننده و مشتری برای نوآوری مشارکتی با استفاده از کنفرانس ویدئویی: مطالعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) عنوان انگلیسی مقاله Supplier-customer engagement for collaborative innovation using video conferencing: A study of SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اشتغال بر نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر اشتغال بر نوآوری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر اشتغال بر نوآوری تحت ساختارهای مختلف بازار: یافته های شرکتهای تولید کننده کره عنوان انگلیسی مقاله Employment effect of innovation under different market structures: Findings from Korean manufacturing firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی های مصرف کنندگان از مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی های مصرف کنندگان از مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی های مصرف کنندگان از اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس معتبر مسئولیت اجتماعی شرکت CSR چند بعدی عنوان انگلیسی مقاله Consumer evaluations of CSR authenticity: Development and validation of a multidimensional CSR authenticity scale انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه مبتنی بر پلتفرم عنوان انگلیسی مقاله A study on the reciprocal relationship between user perception and retailer perception on platform-based mobile payment service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی برندهای رستوران سالم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی برندهای رستوران سالم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عشق در منو است: توانمندسازی برندهای رستوران سالم با طرح نوشته دست نویس عنوان انگلیسی مقاله Love is in the menu: Leveraging healthy restaurant brands with handwritten typeface انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصر خرده فروشی الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصر خرده فروشی الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست های برگشتی و هماهنگی آنلاین به آفلاین (O2O) در عصر خرده فروشی الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Return policies and O2O coordination in the e-tailing age انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت نام تجاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت نام تجاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد مشارکت نام تجاری از طریق تجارب مشتری بازی نمایی شده درون فروشگاهی عنوان انگلیسی مقاله Creating brand engagement through in-store gamified customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی عنوان انگلیسی مقاله Psychological mechanisms of brand love and information technology identity in virtual retail environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Introduction to the special issue on the nature of industrial marketing work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI