مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 30 از 32 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی های مصرف کنندگان از مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی های مصرف کنندگان از مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی های مصرف کنندگان از اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس معتبر مسئولیت اجتماعی شرکت CSR چند بعدی عنوان انگلیسی مقاله Consumer evaluations of CSR authenticity: Development and validation of a multidimensional CSR authenticity scale انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد رابطه متقابل بین ادراک مصرف کننده و درک خرده فروش در سرویس پرداخت همراه مبتنی بر پلتفرم عنوان انگلیسی مقاله A study on the reciprocal relationship between user perception and retailer perception on platform-based mobile payment service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی برندهای رستوران سالم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی برندهای رستوران سالم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عشق در منو است: توانمندسازی برندهای رستوران سالم با طرح نوشته دست نویس عنوان انگلیسی مقاله Love is in the menu: Leveraging healthy restaurant brands with handwritten typeface انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصر خرده فروشی الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصر خرده فروشی الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست های برگشتی و هماهنگی آنلاین به آفلاین (O2O) در عصر خرده فروشی الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Return policies and O2O coordination in the e-tailing age انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت نام تجاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت نام تجاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد مشارکت نام تجاری از طریق تجارب مشتری بازی نمایی شده درون فروشگاهی عنوان انگلیسی مقاله Creating brand engagement through in-store gamified customer experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی عنوان انگلیسی مقاله Psychological mechanisms of brand love and information technology identity in virtual retail environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Introduction to the special issue on the nature of industrial marketing work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی عنوان انگلیسی مقاله Consumer responses to planned obsolescence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود: یک جریان یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Consumption dynamics during recession and recovery: A learning journey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل سبک زندگی سلامت و پایداری تأثیرگذار بر رفتار خرید طرفدار محیط زیست عنوان انگلیسی مقاله The factors of Lifestyle of Health and Sustainability influencing pro-environmental buying behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وجود برچسب های اختصاصی تقلیدی در یک مجموعه محصول، هنگام خرید با یک ذهنیت انتزاعی، باعث افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان می شود عنوان انگلیسی مقاله The presence of copycat private labels in a product set increases consumers’ choice ease when shopping with an abstract mindset انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارجاع مشتری به عنوان رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – ایجاد ارزش در تنظیمات سه گانه و فراتر از آن عنوان انگلیسی مقاله Customer referencing as business actor engagement behavior – Creating value in and beyond triadic settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Brand perceptions of airports using social networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI