مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 28 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساز و کارهای روانشناختی عشق برند و هویت فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی عنوان انگلیسی مقاله Psychological mechanisms of brand love and information technology identity in virtual retail environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشنایی با موضوع ویژه در مورد ماهیت کار بازاریابی صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Introduction to the special issue on the nature of industrial marketing work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ مصرف کننده به کهنگی عمدی عنوان انگلیسی مقاله Consumer responses to planned obsolescence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی مصرف هنگام رکود و بهبود: یک جریان یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Consumption dynamics during recession and recovery: A learning journey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل سبک زندگی سلامت و پایداری تأثیرگذار بر رفتار خرید طرفدار محیط زیست عنوان انگلیسی مقاله The factors of Lifestyle of Health and Sustainability influencing pro-environmental buying behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وجود برچسب های اختصاصی تقلیدی در یک مجموعه محصول، هنگام خرید با یک ذهنیت انتزاعی، باعث افزایش سهولت انتخاب مصرف کنندگان می شود عنوان انگلیسی مقاله The presence of copycat private labels in a product set increases consumers’ choice ease when shopping with an abstract mindset انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارجاع مشتری به عنوان رفتار مشارکتی عوامل کسب و کار – ایجاد ارزش در تنظیمات سه گانه و فراتر از آن عنوان انگلیسی مقاله Customer referencing as business actor engagement behavior – Creating value in and beyond triadic settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک برند فرودگاهها با استفاده از شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Brand perceptions of airports using social networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مجموعه با تقاضای لگاریتمی خطی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مجموعه با تقاضای لگاریتمی خطی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مجموعه با تقاضای لگاریتمی خطی: کاربرد در یک فروشگاه خواربار ترکیه عنوان انگلیسی مقاله Assortment optimization with log-linear demand: Application at a Turkish grocery store انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف پایدار در تحرک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف پایدار در تحرک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف پایدار در تحرک از منظر ارزیابی چرخه زندگی عنوان انگلیسی مقاله Sustainable consumption in mobility from a life cycle assessment perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی از طریق پست الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی ویروسی از طریق پست الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی ویروسی از طریق پست الکترونیکی: مدل سازی عوامل تعیین کننده ایجاد “عفونت ویروسی” عنوان انگلیسی مقاله E-mail viral marketing: modeling the determinants of creation of “viral infection” انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه کمک های خیرخواهانه فردی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه کمک های خیرخواهانه فردی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جمع آوری خدمات و نقش تأثیر اهدای درک شده در ارائه کمک های خیرخواهانه فردی عنوان انگلیسی مقاله Service fundraising and the role of perceived donation efficacy in individual charitable giving انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازار ثانویه بر قیمت گذاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازار ثانویه بر قیمت گذاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازار ثانویه بر قیمت گذاری تولید کنندگان تجهیزات اصل، تولید مجدد مبادله ای و تصمیمات ورودی عنوان انگلیسی مقاله Effects of a secondary market on original equipment manufactures’ pricing, trade-in remanufacturing, and entry decisions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI