مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 31 از 32 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تئوری تبلیغات تجارت به تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تئوری تبلیغات تجارت به تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازبینی تئوری تبلیغات تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Revisiting the theory of business-to-business advertising انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی متقاضیان برتر در شبکه های اعتماد مشترک برای بازاریابی الکترونیکی شفاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی متقاضیان برتر در شبکه های اعتماد مشترک برای بازاریابی الکترونیکی شفاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی متقاضیان برتر در شبکه های اعتماد مشترک برای بازاریابی الکترونیکی شفاهی عنوان انگلیسی مقاله Identifying top persuaders in mixed trust networks for electronic marketing based on word-of-mouth انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تأمین در بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تأمین در بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تأمین در بازاریابی صنعتی-ماهیت روابط عنوان انگلیسی مقاله Supply chain management in industrial marketing–Relationships matter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش کیفیت ارتباط مشتری و آژانس در صنعت تبلیغات – کاربرد مدیریت پروژه عنوان انگلیسی مقاله Enhancing client-agency relationship quality in the advertising industry – an application of project management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مصرف کنندگان و پذیرش کوپن های مبتنی بر موقعیت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مصرف کنندگان و پذیرش کوپن های مبتنی بر موقعیت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش مصرف کنندگان و پذیرش کوپن های مبتنی بر موقعیت: نمونه ای از بخش خرده فروشی فست فود عنوان انگلیسی مقاله Consumers’ attitude and adoption of location-based coupons: The case of the retail fast food sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز تئوری سیگنالینگ و بازاریابی رابطه مند آنلاین – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز تئوری سیگنالینگ و بازاریابی رابطه مند آنلاین – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رابطه مند آنلاین و وفاداری مشتری: چشم انداز تئوری سیگنالینگ عنوان انگلیسی مقاله Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای چند کاناله مصرف کننده در محیط تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای چند کاناله مصرف کننده در محیط تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتارهای چند کاناله مصرف کننده در محیط تلفن همراه: استفاده از fsQCA و تحلیل افتراقی برای درک انگیزه های webrooming عنوان انگلیسی مقاله Multichannel consumer behaviors in the mobile environment: Using fsQCA and discriminant analysis to understand webrooming motivations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری: استفاده از آنالیز داده های بزرگ و پردازش زبان طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Examining the impact of luxury brand’s social media marketing on customer engagement​: Using big data analytics and natural language processing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلامت در بازار نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلامت در بازار نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی سلامت در بازار نوظهور: نقش حساس نظریه سیگنالینگ در آگاهی از سرطان پستان عنوان انگلیسی مقاله Health marketing in an emerging market: The critical role of signaling theory in breast cancer awareness انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تدوین استراتژی ارتباطات بازاریابی فعال – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تدوین استراتژی ارتباطات بازاریابی فعال – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تدوین استراتژی ارتباطات بازاریابی فعال: یک تجربه بزرگ سیستم بهداشت عنوان انگلیسی مقاله Formulating productive marketing communications strategy: a major health system’s experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت ها برای بازاریان خدمات در یک بازار جهانی متنوع فرهنگی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش ها و فرصت ها برای بازاریان خدمات در یک بازار جهانی متنوع فرهنگی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمقاله: چالش ها و فرصت ها برای بازاریان خدمات در یک بازار جهانی متنوع فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Editorial: challenges and opportunities for services marketers in a culturally diverse global marketplace انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه گروه های قیمت گذاری استراتژی های قیمت گذاری مؤثر را برای محصولات جدید ایجاد می کنند عنوان انگلیسی مقاله How Pricing Teams Develop Effective Pricing Strategies for New Products انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه خدمات به مردم و بازاريابي در مهمان نوازي – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه خدمات به مردم و بازاريابي در مهمان نوازي – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From finance to marketing: […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI