دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رابطه ای به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در SMEs – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در SMEs – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Exploring social media affordance in relationship marketing practices in SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت ها و چالش های فناوری در بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت ها و چالش های فناوری در بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفسیر: فرصت ها و چالش های فناوری در بازاریابی رابطه ای عنوان انگلیسی مقاله Commentary: Opportunities and challenges of technology in relationship marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و هم آفرینی ارزش: مطالعه ای بر روی پلتفرم های آنلاین همتا به همتا برای اشتراک گذاری اقامتگاه عنوان انگلیسی مقاله Tourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات بانکی خرده فروشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده و نتایج کیفیت ارتباط در خدمات بانکی خرده فروشی: نقش تجربه مشتری عنوان انگلیسی مقاله Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کتابهای دیجیتال بر بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کتابهای دیجیتال بر بازاریابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کتابهای دیجیتال بر ارتباطات بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله The impact of digital books on marketing communications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز تئوری سیگنالینگ و بازاریابی رابطه مند آنلاین – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز تئوری سیگنالینگ و بازاریابی رابطه مند آنلاین – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رابطه مند آنلاین و وفاداری مشتری: چشم انداز تئوری سیگنالینگ عنوان انگلیسی مقاله Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی و عدم تقارن ارزش در برنامه بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی و عدم تقارن ارزش در برنامه بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی ارزش و عدم تقارن ارزش در برنامه های بازاریابی رابطه ای عنوان انگلیسی مقاله Value synergy and value asymmetry in relationship marketing programs انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده خرده فروش در روابط تجارت به تجارت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده خرده فروش در روابط تجارت به تجارت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک مفاهیم دراز مدت بازده خرده فروش در روابط تجارت به تجارت عنوان انگلیسی مقاله Understanding the long-term implications of retailer returns in business-to-business relationships انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی تعامل مشتری استراتژیک: چارچوب تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله Strategic customer engagement marketing: A decision making framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع ارتباطی و تکنولوژیکی بر وفاداری الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع ارتباطی و تکنولوژیکی بر وفاداری الکترونیکی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر منابع ارتباطی و تکنولوژیکی بر وفاداری الکترونیکی: مطالعه تطبیقی بین بانک های داخلی، ملی و خارجی عنوان انگلیسی مقاله The impact of relational versus technological resources on e-loyalty: A comparative study between local, national and foreign branded banks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات انواع رابطه بر تعامل فرا اجتماعی مشتریان: ارتقاء بازاریابی رابطه ای در رسانه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Effects of relationship types on customers’ parasocial interactions: Promoting relationship marketing in social media انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در بازاریابی رابطه ای: چشم انداز مدیران ورزشی حرفه ای در MLB، NBA، NFL، و NHL عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Relationship Marketing: The Perspective of Professional Sport Managers in the MLB, NBA, NFL, and NHL انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advancing relationship marketing theory: exploring customer relationships through a process-centric framework ترجمه […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی رابطه ای (Relationship Marketing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازاریابی رابطه ای اینجا کلیک نمایید.